.

Minh Hoá: Sản lượng lương thực vụ hè thu giảm 37%

Thứ Năm, 02/10/2014, 16:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Huyện Minh Hoá vừa hoàn thành thu hoạch vụ hè thu và vụ 10, dự ước sản lượng lương thực đạt 1.756 tấn, đạt 72% kế hoạch, bằng 63% cùng kỳ.

a
Cây ngô ở xã Hồng Hoá do bị nắng hạn dẫn đến năng suất giảm 30% so với cùng kỳ.

Theo đó, tất cả các loại cây trồng chủ lực của vụ hè thu đều giảm diện tích và năng suất so với cùng kỳ. Cụ thể: cây lúa, diện tích thực hiện 323ha, đạt 73,5% kế hoạch; năng suất ước đạt 40tạ/ha, đạt 89% kế hoạch; sản lượng ước đạt 1.294 tấn, đạt 65% kế hoạch. Cây ngô, diện tích canh tác 125,7ha, đạt 84% kế hoạch; năng suất ước đạt 26 tạ/ha, đạt 86% kế hoạch; sản lượng ước đạt 326,8 tấn, đạt 73% kế hoạch. Cây lạc, diện tích thực hiện 83,3ha, đạt 35% kế hoạch; năng suất ước 13 tạ/ha, đạt 72% kế hoạch; sản lượng đạt 108tấn, đạt 25% kế hoạch...

Nguyên nhân làm giảm diện tích canh tác và giảm năng suất là do thời tiết tương đối khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng.

H.Q