.

Giá trị sản xuất TTCN và NNNT đạt 1.570 tỷ đồng

Thứ Sáu, 03/10/2014, 12:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm 2014 đến nay, lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn (TTCN và NNNT) trên địa bàn tỉnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng và tạo việc làm ổn định cho một bộ phận lao động nông thôn.

Nghề sản xuất nón lá truyền thống vừa giải quyết việc làm, vừa tạo thu nhập ổn định cho một số hộ dân lúc nông nhàn.
Nghề sản xuất nón lá truyền thống vừa giải quyết việc làm, vừa tạo thu nhập ổn định cho một số hộ dân lúc nông nhàn.

Hiện nay, một số địa phương đã xây dựng và hình thành được các doanh nghiệp đầu mối, chuyên cung cấp nguyên liệu và thu mua sản phẩm cho người lao động trên các lĩnh vực ngành nghề như: mây tre đan xuất khẩu, nón lá, chế biến nước mắm...

Tổng giá trị sản xuất TTCN và NNNT toàn tỉnh trong 9 tháng đạt 1.570 tỷ đồng, tăng trên 8% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó một số địa phương có tốc độ tăng khá như: thành phố Đồng Hới tăng 7,8%, Quảng Trạch tăng 8,4, Bố Trạch tăng 8,7% và Quảng Ninh tăng 7,5%.

Hiền Chi