.

Tháng 8, thu thuế ngoài quốc doanh được 36 tỷ đồng

Chủ Nhật, 07/09/2014, 11:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua số liệu của Cục Thuế, tổng số thuế thu trong tháng 8-2014 được 124 tỷ đồng, trong đó có một số sắc thuế có số  thu lớn như: thu tiền sử dụng đất 40 tỷ đồng; thu thuế công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh 36 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đóng trên địa bàn 11 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý 12 tỷ đồng; thu lệ phí trước bạ 7 tỷ đồng...

Do sản phẩm cao su sụt giá và khó tiêu thụ nên Công ty Việt Trung chỉ nộp được 21,7% tổng số thuế năm 2014.
Do sản phẩm cao su sụt giá và khó tiêu thụ nên Công ty TNHH MTV cao su Việt Trung chỉ nộp được 21,7% tổng số thuế năm 2014.

Nếu tính trong 8 tháng của năm 2014, tổng số thuế thu được 1.315 tỷ đồng, đạt 71% dự toán Trung ương giao và tăng 28% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên có 151 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đăng ký nộp thuế tại Cục Thuế (chiếm 71%) nộp không đạt tiến độ so với dự toán năm; trong đó có 30% số doanh nghiệp trong 8 tháng không nộp được ngân sách hoặc chỉ nộp thuế môn bài.

H.Q