.

TP Đồng Hới triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020)

Thứ Năm, 28/08/2014, 13:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-8, UBND TP Đồng Hới đã triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020).

Theo đó, trên cơ sở các Chỉ thị của UBND tỉnh và hướng dẫn của Phòng Tài chính-Kế hoạch TP, các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn TP Đồng Hới sẽ phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm 2011-2015 (dựa trên kết quả đã thực hiện 3 năm 2011-2013, ước thực hiện năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015) và dự báo tình hình trong tỉnh và TP trong thời gian tới.

Trong đó, về xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) phải đảm bảo tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm với mục tiêu quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, TP đến năm 2020.

Hội nghị cũng đã hướng dẫn việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020) cho các ban, ngành, đơn vị và địa phương nhằm bảo đảm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước. Đặc biệt, TP nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực phục vụ các nhiệm vụ đột phá, chú trọng các công trình hạ tầng, công trình thiết yếu phục vụ tái cơ cấu kinh tế và trực tiếp nâng cao đời sống dân sinh…

N.L