.

Đề xuất xem xét lại mô hình hoạt động của Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng

Thứ Ba, 24/12/2013, 10:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là đề xuất của Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh.

Theo đó, qua kết quả giám sát về tình hình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh từ năm 2007 đến tháng 6-2013, bên cạnh đánh giá những kết quả đã đạt được, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá công tác quản lý, hoạt động của Trung tâm du lịch Phong Nha- Kẻ Bàng vẫn còn một số mặt chưa  bảo đảm như: thiếu cơ chế thông thoáng trong việc liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp du lịch; tự đặt mức thu một số loại phí chưa có hướng dẫn quy định (phí tour tuyến, thu một số dịch vụ đối với các đơn vị lữ hành); quản lý các điểm du lịch của tỉnh và hoạt động du lịch chưa có hiệu quả, thu không đủ chi phí.

Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét lại mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng; đồng thời có đề xuất chuyển đổi Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sang mô hình Công ty TNHH một thành viên.

Đ.T