.

Bố Trạch: Tỷ trọng chăn nuôi đạt 46,4%

Thứ Năm, 12/12/2013, 09:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2013, nhờ thực hiện tốt chính sách hỗ trợ theo Đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2, số lượng trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Bố Trạch duy trì khá ổn định, số gia trại chăn nuôi tăng nhanh.

Nhiều trang trại chăn nuôi làm ăn hiệu quả và phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; phong trào phát triển bò lai theo hướng thụ tinh nhân tạo, nuôi lợn nái ngoại ngày càng tăng. Số lượng bò lai có 6.507 con, chiếm gần 29,0% tổng đàn, tổng đàn nái ngoại có 523 con; ngoài ra một số trang trại nuôi các giống lợn đặc sản có hiệu quả như lợn ri, lợn mọi... đã góp phần thay đổi cơ cấu trong nội bộ ngành Nông nghiệp theo hướng tích cực, đưa tỷ trọng chăn nuôi từ 45,2% năm 2012 lên 46,4% năm 2013.

Hiện đàn trâu có 7.038 con, đạt 98,8% kế hoạch, đàn bò có 22.467 con, đạt 86,4% kế hoạch, đàn lợn có 109.042 con, đạt 97,4% kế hoạch, đàn gia cầm có 616.200 con, đạt 102,7% kế hoạch. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm 16.820 tấn, đạt 98,9% kế hoạch, bằng 105,0% so cùng kỳ.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và việc vận chuyển gia súc, gia cầm được kiểm tra khá nghiêm ngặt nên phần nào hạn chế được dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên trong số đàn gia súc, đàn bò đang có chiều hướng giảm và tỷ lệ đàn lợn nái ngoại còn thấp (6,1% so với tổng đàn)...

N.M