.

Luật Đất đai sửa đổi: Cho phép làm sổ đỏ qua mạng

Thứ Hai, 09/12/2013, 15:16 [GMT+7]

Sau một thời gian dài lấy ý kiến của nhân dân, Luật Đất đai sửa đổi đã được Quốc hội thông qua với những quy định mới liên quan đến quyền sử dụng đất là các cá nhân có thể đăng ký làm sổ đỏ trên mạng; sổ đỏ phải ghi cả tên vợ, tên chồng.

Luật Đất đai sửa đổi cho phép đăng ký làm sổ đỏ trên mạng điện tử. (Ảnh chụp từ mạng internet)
Luật Đất đai sửa đổi cho phép đăng ký làm sổ đỏ trên mạng điện tử. (Ảnh chụp từ mạng internet)

Theo đó, về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Luật Đất đai sửa đổi quy định việc đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý là bắt buộc.

Trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Luật Đất đai sửa đổi cho phép người đăng ký thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Luật Đất đai sửa đổi cũng bổ sung quy định về các trường hợp đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động. Đặc biệt, Luật quy định việc đăng ký đất đai được thực hiện bằng hình thức trên giấy và bổ sung quy định đăng ký trên mạng điện tử và đều có giá trị pháp lý như nhau.

Theo đó, các trường hợp kê khai đăng ký đều được ghi vào sổ địa chính, nếu không được cấp giấy chứng nhận thì được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước có quyết định xử lý.

Lý giải về những quy định mới này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc quy định hình thức đăng ký sổ đỏ trên mạng điện tử sẽ góp phần tích cực vào cải cách hành chính và tránh được sách nhiễu phiền hà khi người dân trực tiếp đăng ký.

Về việc ghi tên người trên giấy chứng nhận, Luật Đất đai sửa đổi quy định: Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của nhiều người, Luật quy định cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận hoặc cấp chung một giấy chứng nhận.

Riêng trường hợp đất đai là tài sản chung của vợ và chồng, thì giấy chứng nhận ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng. Nếu giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ tên của vợ, hoặc chồng thì được cấp đổi sang giấy chứng nhận mới để ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng nếu có nhu cầu./.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)