Trồng mới hơn 1.200 ha cao su

Cập nhật lúc 09:14, Thứ Tư, 09/11/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện chủ trương phát triển cao su của tỉnh, trong mùa trồng cao su năm nay các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã khẩn trương chủ động nguồn vốn, giống, tiến hành làm đất để trồng cao su đúng mùa vụ. Đến nay, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã trồng mới  hơn 1.200ha cao su trên kế hoạch đề ra là 1.000 ha.

Các đơn vị có diện tích trồng mới cao su lớn là Công ty TNHH MTV Long Đại (350ha), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 79 thuộc Binh đoàn 15 (270ha), huyện Bố Trạch (190 ha)...

Các địa phương, đơn vị đều đã thực hiện trồng cao su đúng quy trình, đặc biệt việc chọn giống bảo đảm chất lượng. Một số đơn vị đã thực hiện stum bầu trước khi trồng... Thời vụ chính trồng cao su đã hết, hiện nay các đơn vị, địa phương đang trồng nốt số diện tích còn lại, có khả năng diện tích trồng mới cao su năm nay sẽ đạt khoảng 1.350 ha, vượt kế hoạch 35%.

Cùng với phát triển cao su, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cũng đang thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên cây cao su, đặc biệt những diện tích cao su từ 1-3 năm tuổi.

                                                                                                                                 V. P

,
.
.
.