Gần 48 tỷ đồng để khống chế bệnh lở mồm long móng

Cập nhật lúc 08:54, Thứ Hai, 07/11/2011 (GMT+7)

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia khống chế bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2011- 2015.

Tổng kinh phí đầu tư cho chương trình hơn 47,7 tỷ đồng, tập trung vào các nội dung: tiêm phòng vắcxin, xây dựng các điểm giết mổ tập trung, kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ, vệ sinh chuồng trại và các điểm giết mổ gia súc...

Theo đó, tỉnh lập vùng khống chế gồm 128 xã và vùng đệm gồm 31 xã, phường, thị trấn để xử lý khi có dịch bệnh; tăng cường công tác giám sát và thông tin dịch bệnh, thông qua hệ thống thú y từ tỉnh đến cơ sở để phát hiện, theo dõi, báo cáo kịp thời thông tin dịch bệnh; hàng năm tổ chức hai đợt tiêm phòng chính và tiêm bổ sung để tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% trong diện tiêm, hơn 80% tổng đàn; tăng cường kiểm dịch động vật tại gốc, toàn bộ động vật, sản phẩm động vật phải qua kiểm dịch của cơ quan Thú y mới được lưu thông, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh...

                                                                                                           Bắc An

,
.
.
.