.

Quốc hội xem xét báo cáo về chống tham nhũng tại kỳ họp thứ 10

Thứ Tư, 16/09/2015, 08:50 [GMT+7]

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 41, sáng 15-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13.

>> Thường vụ Quốc hội thảo luận hoàn thiện hàng loạt dự án luật lớn

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu ý kiến. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 sẽ diễn ra trong 31 ngày.

Đây tiếp tục là kỳ họp có khối lượng lớn các dự án luật trình Quốc hội để góp phần hoàn thành cơ bản việc sửa đổi khung pháp lý về hoạt động tư pháp, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân chủ xã hội, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và cụ thể hóa các quyền hiến định của con người, của công dân.

Đối với 17 dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 15 dự án luật tại phiên họp thứ 40, trong đó có 8 dự án luật được gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các dự án còn lại đang được tích cực hoàn thiện để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.

Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến hầu hết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp tháng Chín, dự án Luật tiếp cận thông tin và dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo đã trình cho ý kiến tại phiên họp tháng Tám. Với tiến độ như vậy, nếu các cơ quan hữu quan tích cực, khẩn trương hoàn thiện thì có thể gửi tài liệu đến các vị đại biểu Quốc hội để nghiên cứu, thảo luận trước tại địa phương đúng thời gian theo quy định (20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp).

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề và xem xét các báo cáo về công tác tư pháp, phòng, chống tham nhũng, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của các cơ quan của Quốc hội.

Quốc hội sẽ dành thời gian để xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến năm 2015 và trên cơ sở đó tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Hiện nay, các cơ quan đang tích cực chuẩn bị, hoàn thiện tài liệu của các nội dung để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, gửi đại biểu Quốc hội.

Tại kỳ họp cuối năm này, Quốc hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.

Các báo cáo này đang trong quá trình hoàn tất việc chuẩn bị, cập nhật thông tin, số liệu để gửi đến cơ quan thẩm tra và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 10. Các vấn đề về nhân sự và một số nội dung quan trọng khác đang được tích cực chuẩn bị.

Góp ý vào công tác chuẩn bị và chương trình kỳ họp, các đại biểu đã tập trung góp ý về thời gian, thứ tự sắp xếp chương trình kỳ họp sao cho hợp lý, hiệu quả, đồng thời tập trung cao vào thảo luận “gỡ khó” cho việc thảo luận về kế hoạch kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2016...

Cuối giờ sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)