.

Xây dựng điển hình tiên tiến: Nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước

Chủ Nhật, 13/09/2015, 11:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Công tác phát hiện, tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm tạo phong trào hành động cách mạng trong toàn xã hội được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng. Theo tư tưởng của Người, phát hiện, tuyên truyền, giáo dục, nêu gương các điển hình, các nhân tố mới là phương thức rất quan trọng để làm cho các gương tốt ngày càng lan tỏa, trở thành phổ biến, cái xấu sẽ bị đẩy lùi, “làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng…”.

Học tập và làm theo lời Bác, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng.
Học tập và làm theo lời Bác, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng.

Nhớ lời Bác dạy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình đã ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xem việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với phát hiện biểu dương nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt là nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ vũ phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển và có sức lan tỏa.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia.

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh ta đã thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2015 do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh ban hành.

Nhờ vậy, nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị về ý nghĩa và hiệu quả của việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và khen thưởng điển hình tiên tiến trong tình hình mới được nâng cao. Nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được đổi mới, góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất đối với các điển hình tiên tiến để động viên, khuyến khích các điển hình phấn đấu vươn lên và có sức lan tỏa trong cộng đồng được thực hiện kịp thời.

Đặc biệt tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, xây dựng lộ trình cụ thể để các điển hình phấn đấu đạt các tiêu chí khen thưởng bậc cao như: Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động các hạng, Cờ thi đua của Chính phủ, các danh hiệu vinh dự nhà nước...

Những năm qua, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã thực sự đi vào chiều sâu và xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và các phong trào thi đua theo ngành, theo lĩnh vực, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã nở rộ những bông hoa điển hình tiên tiến có sức lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Từ các phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng, tiêu biểu như điển hình Lê Quang Toán (Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh) đã có thành tích xuất sắc trong công tác thiện nguyện, được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen; Trung tá Bùi Xuân Thanh (Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, nay là Trưởng Công an thị xã Ba Đồn) được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; ông Nguyễn Thế Hùng (Chủ tịch Hội Người mù tỉnh) đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội vững mạnh, góp phần tạo công ăn việc làm cho hội viên, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba... và nhiều cá nhân, tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh. Đó là những bông hoa tươi thắm tiêu biểu của quê hương Quảng Bình "Hai giỏi", là những tấm gương sáng để nhân rộng trên toàn tỉnh.

Tôn vinh, trao thưởng cho điển hình tiên tiến được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổ chức hàng năm nhân dịp Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc.
Tôn vinh, trao thưởng cho điển hình tiên tiến được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổ chức hàng năm nhân dịp Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến luôn được xem là nhiệm vụ quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, nhằm động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu trong lao động sáng tạo.

Trong công tác biểu dương, khen thưởng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác khen thưởng, biểu dương các điển hình theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng; chủ động tổ chức các hình thức giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến hàng năm tại các địa phương, đơn vị.

Các gương điển hình được biểu dương tôn vinh tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu được biểu dương tôn vinh tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua của tỉnh hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Có thể nói, điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua mà không có điển hình tiên tiến thì phong trào sẽ thiếu đi sức sống. Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua-khen thưởng.

Toàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động nhằm tiếp tục xây dựng, nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để cán bộ và nhân dân trong tỉnh nỗ lực thi đua với tinh thần "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng quê hương Quảng Bình "Hai giỏi" ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Ngọc
Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh