.
Ủy ban Mặt trận TQVN xã Đại Trạch:

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở khu dân cư

Thứ Sáu, 24/07/2015, 14:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Đại Trạch là một xã thuần nông, có 8 khu dân cư với 2.265 hộ, 9.356 nhân khẩu. Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong quá trình vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN xã đã phối hợp với các đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

Đại Trạch là một trong 14 xã đầu tiên được chọn làm điểm triển khai thực hiện Đề án 02-212 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”. Để thực hiện có hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc hoạt động của Ban điều hành Đề án 02-212 xã; đồng thời phát huy vai trò của 08 "nhóm nòng cốt" ở khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật thông qua nhiều hình thức phong phú, linh hoạt.

Từ năm 2008 đến nay, Mặt trận xã đã xây dựng và duy trì 08 điểm sáng chấp hành pháp luật ở các khu dân cư cùng nhiều mô hình có hiệu quả thiết thực như: Mô hình "Thôn Văn hóa giao thông” ở Phúc Tự Đông, "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở thôn Lý Nhân, "Thôn lành mạnh không có tai, tệ nạn xã hội” ở thôn Phương Hạ, "Thôn không có người sinh con thứ 3 trở lên” ở thôn Đại Nam I...

Ảnh 2 : Một góc xã Đại Trạch hôm nay.
Một góc xã Đại Trạch hôm nay.

Mặt trận xã đã phối hợp tổ chức 8 hội thi tìm hiểu pháp luật, 9 hội thi hòa giải viên giỏi; hàng năm phối hợp với Hội đồng PBGDPL của xã tổ chức 45 Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư. Tích cực nắm tình hình các vụ việc mâu thuẫn mới xảy ra trong cộng đồng dân cư để gặp gỡ, giải thích, hòa giải nên các mâu thuẫn cơ bản được giải quyết sớm và dứt điểm tại khu dân cư.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã thường xuyên tham gia tiếp công dân và phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã giải quyết những vấn đề nhân dân, cử tri kiến nghị, khiếu nại liên quan công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng cường niềm tin trong nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước....

Những nỗ lực của Mặt trận xã Đại Trạch trong công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư đã góp phần vận động nhân dân phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân ở địa phương ngày càng nâng cao, hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo, các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Kinh tế, văn hóa, xã hội có mức tăng trưởng khá, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phát triển. Đến nay, xã đã thực hiện được 18/19 tiêu chí XDNTM phấn đấu đến cuối năm 2015 xã đạt 19/19 tiêu chí, hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đ.Vân-Mỹ Hiền