.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững

Thứ Ba, 21/07/2015, 15:14 [GMT+7]

(QBĐT) - L.T.S: Thực hiện Kế hoạch của Tiểu ban Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Báo Quảng Bình đăng toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với tiêu đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững”, để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh theo dõi, góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Báo Quảng Bình qua hộp thư điện tử: toasoanqb@gmail.com và các hình thức phù hợp khác.

Kính mời bạn đọc xem tại đây.