.

Hiệu quả của một đề án

Thứ Tư, 22/07/2015, 08:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Triển khai thực hiện Đề án số 1467/ĐA-BCHBP của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh về tăng cường cán bộ BĐBP về làm Phó bí thư đảng ủy; đảng viên Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt Đảng tại một số chi bộ bản các xã biên giới phía Tây của tỉnh, đội ngũ cán bộ tăng cường, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bản của BĐBP tỉnh đã tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở.

>> Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Tăng cường cán bộ Biên phòng đảm nhiệm chức danh Phó bí thư đảng ủy xã; đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng tại một số chi bộ bản thuộc xã biên giới phía Tây của tỉnh”, BĐBP có 32 cán bộ đảng viên được tăng cường, trong đó 29 đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng tại 24 chi bộ bản và 3 đảng viên đảm nhiệm chức danh Phó bí thư Đảng ủy xã Dân Hóa, Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch và 1 đảng viên không giữ chức danh tăng cường xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch.

Xác định rõ trách nhiệm được giao, các đảng viên mang quân hàm xanh đã dốc hết tâm và lực, cùng cấp ủy, chính quyền quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội ở cơ sở vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP-AN trên khu vực biên giới. Các đảng viên tăng cường vốn chỉ quen với việc cầm chắc tay súng để bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nay được Đảng ủy BĐBP tỉnh phân công tăng cường về làm Phó bí thư đảng ủy xã, sinh hoạt tại các chi bộ bản, bước đầu ai cũng đều cảm thấy bỡ ngỡ, lo lắng.

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh làm nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số trên biên giới.
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh làm nhà tình nghĩa cho đồng bào dân tộc thiểu số trên biên giới.

Để làm tốt chủ trương này của Thường vụ Tỉnh uỷ, Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; kỹ năng tiến hành các hoạt động công tác Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở; bố trí các các đồng chí giữ chức danh Phó bí thư đảng uỷ xã tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước tại Trường Chính trị tỉnh.

Khi được tăng cường về các xã biên giới, đội ngũ cán bộ tăng cường đã tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ về công tác Đảng, từng bước bắt nhịp được công việc, kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động tham mưu trong việc phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cán bộ tăng cường đã tham gia củng cố, kiện toàn 185 tổ chức đảng, chính quyền, 59 chi hội Phụ nữ, 53 Hội Nông dân, 73 Chi đoàn; kết nạp 409 đảng viên, xóa 1 bản trắng đảng viên và 17 bản chưa có tổ chức đảng; giúp địa phương xây dựng quy chế làm việc của đảng ủy, chính quyền, đoàn thể, từng bước đưa các chế độ sinh hoạt, công tác đi vào quy cũ hơn... tạo được chuyển biến tích cực cả về tổ chức, nội dung, chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở; góp phần tích cực trong việc chấn chỉnh lề lối, tác phong, nền nếp công tác của cán bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Nhờ vậy, chất lượng sinh hoạt được nâng lên, năng lực lãnh đạo của các chi bộ bản có sự chuyển biến rõ rệt, quy chế dân chủ cơ sở được phát huy, các chủ trương, chính sách, nghị quyết của trên thực sự tạo sức lan tỏa trong đời sống của đồng bào các dân tộc trên các bản làng góp phần tăng cường thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân nơi biên giới; hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh luôn được đồng bào tin yêu.

Ngoài việc tham gia củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức chính trị cơ sở, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, cán bộ tăng cường đã hướng dẫn, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất. Thực hiện chủ trương trồng rừng cây bản địa của dự án Phong Nha-Kẻ Bàng, đồng bào Khùa ở các bản Rôông, La Trọng 1, La Trọng 2, xã Trọng Hóa đã trồng được gần 150ha cây trám và lim xanh; tổ chức trồng thí điểm 62.000 cây bời lời cho 120 hộ dân ở xã Dân Hóa, hướng dẫn 6 hộ dân ở xã Trọng Hóa trồng thí điểm 17ha cây cao su; duy trì có hiệu quả việc sản xuất ruộng lúa nước ở Chăm Pu xã Thượng Trạch, Rục Làn xã Thượng Hóa, Tân Ly xã Lâm Thủy và Ka Ai xã Dân Hóa, góp phần thúc đẩy phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững QP-AN trên khu vực biên giới.

Thực hiện chủ trương “Tăng cường cán bộ Biên phòng đảm nhiệm chức danh Phó bí thư đảng ủy xã; đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng tại một số chi bộ bản thuộc xã biên giới phía Tây của tỉnh”, không chỉ giúp cơ sở củng cố hệ thống chính trị, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất mà phong tục, tập quán lạc hậu của đồng bào dần được xoá bỏ. Tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các chi bộ bản nghiêm túc hơn; công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện tốt trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra...

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức sơ kết gần 2 năm triển khai thực hiện đề án và gần đây có các cuộc làm việc với lãnh đạo 3 xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Trạch và hai huyện Minh Hóa, Bố Trạch, tất cả đều đánh giá cao các đồng chí được tăng cường. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao nên từ khi tăng cường đến nay các xã đều vượt lên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp được nhiều đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Chính vì vậy, nhiệm kỳ 2015-2020, BĐBP tỉnh có 3 đồng chí tiếp tục giữ chức vụ Phó bí thư đảng ủy cấp xã và 6 đồng chí giữ chức vụ Bí thư và Phó Bí thư chi bộ bản nhiệm kỳ 2015-2018. Đặc biệt, các địa phương đã có công văn đề nghị Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tiếp tục bố trí cán bộ về tăng cường tại các chi bộ bản. Bộ chỉ huy sẽ rà soát và lựa chọn những đồng chí có kinh nghiệm trong công tác Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao để bố trí đến các bản làng xa xôi, cùng với các chi bộ, cùng dân bản thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Để tiếp tục thực hiện đề án tăng cường cán bộ BĐBP giữ chức danh Phó bí thư đảng ủy xã, đảng viên sinh hoạt tại một số chi bộ bản, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội đi đôi với củng cố QP-AN. Khảo sát, kêu gọi các nguồn lực, lập dự án, đăng ký và phát triển thêm các mô hình giúp dân, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa bàn hai tuyến biên giới, để hình ảnh người lính Biên phòng luôn gần gũi, thân quen với đồng bào các dân tộc nơi đại ngàn Trường Sơn của tỉnh.   

Đại tá Lê Văn Tiến
Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình