.

Phụ nữ Quảng Thuận làm theo lời Bác

Thứ Năm, 23/07/2015, 09:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Với phương châm học và làm theo Bác từ chính những việc nhỏ bé, giản dị  trong đời sống hàng ngày, thời gian qua, Hội Phụ nữ phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ những cách làm hay, mô hình tốt đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Chị Trần Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quảng Thuận cho biết, để việc học tập và làm theo lời Bác đạt hiệu quả thiết thực và đi vào chiều sâu, các chi Hội phụ nữ trong toàn phường đã đẩy mạnh việc tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương của Bác thông qua rèn luyện phẩm chất “Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang”.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác biểu dương những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Bác dưới nhiều hình thức như: Lồng ghép trong các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB, sinh hoạt chi hội... Qua công tác tuyên truyền, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong học tập, lao động và công tác.

Noi gương Bác, tiết kiệm là hoạt động được các chi Hội Phụ nữ tổ chức thực hiện có hiệu quả. 100% các chi hội đã biết cụ thể hóa việc “làm theo” Bác như tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày, tiết kiệm trong lao động sản xuất, tiết kiệm để giúp đỡ trẻ em nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tái sản xuất phát triển kinh tế gia đình, đầu tư cho tương lai...

Mô hình làm nón lá đem lại thu nhập cao cho nhiều hội viên phụ nữ ở phường Quảng Thuận.
Mô hình làm nón lá đem lại thu nhập cao cho nhiều hội viên phụ nữ ở phường Quảng Thuận.

Hiện tại, Hội Phụ nữ phường vẫn duy trì có hiệu quả 32 tổ tiết kiệm với số tiền 132 triệu đồng. Hoạt động này đã giúp cho chị em biết hoạch định chi tiêu, bố trí, tổ chức cuộc sống gia đình một cách hợp lý, tạo điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, làng xã văn minh. “Phong trào phụ nữ thực hiện mô hình tiết kiệm đã trở thành điểm nhấn trong việc học tập và làm theo Bác, qua đó tổ chức phụ nữ các cấp ngày càng nâng cao uy tín và trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút đông đảo chị em tham gia sinh hoạt”, chị Thảo chia sẻ.

Bên cạnh việc thực hiện tốt phong trào tiết kiệm, các cấp Hội phụ nữ phường Quảng Thuận còn đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo thoát nghèo bền vững”...

Cụ thể, Hội Phụ nữ phường đã tập trung chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các hoạt động: giúp phụ nữ nâng cao kiến thức về mọi mặt, hỗ trợ phụ nữ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, tạo điều kiện cho gia đình hội viên phụ nữ nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong năm 2014, từ nguồn quỹ Hội 570 triệu đồng, Hội Phụ nữ phường Quảng Thuận đã cho 175 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, để giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn sớm thoát nghèo, các hội còn giúp nhau con giống, ngày công, trao đổi kinh nghiệp làm kinh tế, giúp nhau về đồng vốn khi khó khăn. Cụ thể, trong năm 2014, đã có 152 chị giúp cho 132 hội viên với số tiền là 165 triệu đồng.

Đi đôi với việc hỗ trợ vay vốn, vận động phụ nữ giúp nhau giảm nghèo, Hội Phụ nữ phường còn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ các hoạt động thiết thực đó đã giúp rất nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, tổng số hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi có mức thu nhập ổn định từ 50 triệu đồng trở lên/năm là 20 hộ, số hộ khá giả chiếm tỉ lệ cao. Toàn phường có 1.343 hội viên nhưng chỉ có 75 hội viên thuộc diện hộ nghèo và phần lớn các hộ này đều là hội viên lớn tuổi, không có khả năng lao động.

Không chỉ quan tâm đến việc hỗ trợ, giúp nhau phát triển kinh tế mà Hội Phụ nữ phường Quảng Thuận còn triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” thông qua mô hình “Sử dụng làn nhựa đi chợ, hạn chế túi ni lông” tại tất cả các tổ dân phố. Chỉ mới tiến hành thực hiện từ đầu năm 2014 nhưng đến nay mô hình này đã đem lại hiệu quả rõ rệt khi lượng rác thải từ túi ni lông đã giảm đáng kể, ý thức của chị em phụ nữ về bảo vệ môi trường cũng đã được nâng lên rõ rệt. Hiện tại đã có 9 tổ dân phố tham gia việc thu gom rác thải để bảo vệ môi trường.

Chị Thảo khẳng định, những kết quả đạt được từ việc học và làm theo gương Bác đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Ban Thường vụ Hội Phụ nữ phường xác định, trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Qua đó phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên phụ nữ. Cũng như, vận động chị em hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

P.V