.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phục vụ đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu, 24/07/2015, 14:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, cũng đồng thời là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh, 6 tháng đầu năm 2015, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần vào thành công của đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

UBKT Tỉnh ủy giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2015.
UBKT Tỉnh ủy giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2015.

6 tháng đầu năm, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp vẫn còn gặp phải một số khó khăn nhất định. Song với sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy và UBKT các cấp, công tác kiểm tra giám sát đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trên lĩnh vực tham mưu, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, giúp cấp tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành cơ bản nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu đề ra. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy và UBKT các cấp.

Về thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, 6 tháng đầu năm 2015, UBKT ba cấp đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. UBKT 3 cấp đã kiểm tra 15 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong số này có 13 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra đã kết luận có 13 đảng viên vi phạm và đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tham nhũng, cố ý làm trái, vi phạm phẩm chất, đạo đức lối sống, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo...

Đã tiến hành kiểm tra và kết luận 4 tổ chức đảng cấp dưới vi phạm. Một số UBKT đã chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành công tác kiểm tra kịp thời. Đơn thư tố cáo, phản ảnh được phân loại, xử lý và giải quyết đúng thời hạn. Việc thi hành kỷ luật đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao lòng tin trong Đảng và quần chúng nhân dân.

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, thời gian qua công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm, UBKT ba cấp đã kiểm tra 85 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và 21 tổ chức đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra kết luận có 49 tổ chức thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (52,7%); 67 tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (72,04%); 12 tổ chức đảng thực hiện tốt công tác thi hành kỷ luật (57,14%). Nhiệm vụ giám sát đảng viên và tổ chức đảng được chú trọng thông qua giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề.

Các nội dung giám sát bao gồm việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quyết định, kết luận của cấp trên và cấp mình; thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện những điều cán bộ, đảng viên và công chức không được làm; thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; phẩm chất, đạo đức lối sống...

Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở, cảnh báo tổ chức đảng và đảng viên có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm; đôn đốc tổ chức đảng và đảng viên được giám sát thực hiện nghiêm túc các thông báo, kết luận, quyết định của cấp trên và cấp mình, đồng thời nêu cao trách nhiệm của cấp ủy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát giảm so với cùng kỳ do UBKT các cấp tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở. Vẫn còn tình trạng cán bộ kiểm tra các cấp chưa bám sát cơ sở, địa bàn, lĩnh vực, thiếu chủ động trong giám sát, nắm tình hình và phát hiện dấu hiệu vi phạm. Một số cuộc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật chưa kịp thời, quy trình và thủ tục chưa đúng quy định...

Trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: Bên cạnh việc tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tập trung phục vụ công tác đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chủ động và kịp thời tham mưu giúp cấp ủy tổ chức hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015 đồng thời tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp theo Hướng dẫn số 10-HD/UBKTTW ngày 4-9-2014 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, xác định nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm để kịp thời xử lý. Tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình những tổ chức đảng có dấu hiệu nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp, mới nảy sinh và các vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm.

Nắm tình hình đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên; kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu, vi phạm nguyên tắc, thủ tục bầu cử; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp với cấp ủy, chính quyền để xem xét những vấn đề phức tạp mới nảy sinh ở địa phương, đơn vị để chủ động giải quyết, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp...

Với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ UBKT ba cấp, tin rằng cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, công tác kiểm tra giám sát thời gian tới sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo tiền đề cho thành công của đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngọc Mai