.

Ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ Ba, 21/07/2015, 08:31 [GMT+7]

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI lãnh đạo các sở, ngành đã có nhiều ý kiến đóng góp về các lĩnh vực như: tăng cường hỗ trợ, lồng ghép, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới; tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên trong học tập, lao động và sinh hoạt...

Tăng cường hỗ trợ, lồng ghép, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới

* Đồng chí Phạm Thị Hân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Về vai trò và sự tham gia của phụ nữ nói chung, phụ nữ nông thôn nói riêng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình MTQG xây dựng NTM), Hội LHPN tỉnh nhận thức rõ: Lực lượng phụ nữ nông thôn chiếm tỷ lệ lớn, sự vào cuộc của chị em phụ nữ sẽ mang lại những tác động quan trọng đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Thực tế cho thấy sau gần 4 năm bắt tay vào xây dựng NTM, với việc cụ thể hóa Chương trình MTQG xây dựng NTM bằng những phong trào thiết thực như: “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện tốt các tiêu chí “Không đói nghèo”, “Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Không có bạo lực gia đình”, “Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học”, “Không sinh con thứ 3 trở lên”... đời sống vật chất và tinh thần của chị em phụ nữ nói chung và phụ nữ nông thôn nói riêng có nhiều khởi sắc.

Ngoài công tác tuyên truyền, những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã cố gắng tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ trong xây dựng NTM như tạo điều kiện để chị em tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tranh thủ các chương trình đào tạo nghề cho phụ nữ. Đặc biệt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá và công nhận cuộc vận động đã góp phần thực hiện 9/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động và tham gia xây dựng NTM được hình thành và nhân rộng. Kinh tế ổn định, chị em càng có điều kiện chăm sóc gia đình, tham gia hoạt động xã hội và tiếp tục có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng NTM. Cùng với việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và thực hiện tốt các tiêu chí nêu trên, các cấp hội tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình câu lạc bộ như “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Phòng chống bạo lực gia đình”, “Vận động chồng con cai nghiện và hạn chế tái nghiện”...

Từ những hiệu quả rõ nét trong phong trào phụ nữ tham gia xây dựng NTM, thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh kính đề nghị Thường trực UBND tỉnh, các ban, ngành tiếp tục nghiên cứu, xem xét các chương trình liên quan để hỗ trợ lồng ghép với các chương trình của hội để tạo điều kiện cho chị em phụ nữ gặt hái những thành quả to lớn trong phong trào xây dựng NTM, góp phần làm thay đổi diện mạo của nông thôn, đồng thời đưa các địa phương  về đích NTM đúng lộ trình đề ra.

Ngọc Mai (thực hiện)

Tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên trong học tập, lao động và sinh hoạt

* Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn

Tỉnh ta có số thanh niên trong độ tuổi là 198.536 người, chiếm 22,99% dân số và trên 42% lao động của tỉnh. Những năm qua, thanh niên trong tỉnh đã có nhiều đóng góp thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn, chưa đủ điều kiện để đáp ứng tốt các nhu cầu của thanh niên trong các lĩnh vực học tập, nghề nghiệp, việc làm, thu nhập; nhu cầu vui chơi, giải trí, hôn nhân, gia đình... còn hạn chế; các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn hiệu quả... đã có những tác động tiêu cực đến một bộ phận thanh niên. Trước thực trạng này, trên cương vị là Bí thư Tỉnh đoàn, tôi xin đề xuất các giải pháp sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thanh niên: Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh triển khai tốt Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 36 CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 15-6-2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Tăng cường giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức. Thường xuyên tổ chức các diễn đàn sinh hoạt trao đổi, đối thoại nhằm kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn theo hướng gắn kết giữa chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng với phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên.

Phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong tập hợp thanh niên, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, vươn lên trong học tập, lao động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Thứ hai, đẩy mạnh các chương trình giải quyết việc làm cho thanh niên: Tỉnh cần tiếp tục tạo điều kiện để thanh niên tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng; chăm lo tích cực hơn nữa lợi ích chính đáng của thanh niên; nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho thanh niên phát triển tài năng. Quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên; có các chính sách giúp thanh niên vay vốn học nghề và khởi nghiệp. Đồng thời có chính sách để Đoàn Thanh niên các cấp có cơ chế tuyển dụng công chức, tạo điều kiện để thanh niên cống hiến tài năng và trí lực cho tỉnh.

Thực hiện tốt vai trò của Đoàn Thanh niên trong đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, trong đó chủ trọng tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên thất nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ, đào tạo nghề phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; tăng cường hoạt động thông tin, giới thiệu, hội chợ việc làm, tạo cơ hội cho thanh niên tiếp cận việc làm; đa dạng hóa các hình thức tổ chức thanh niên làm kinh tế; thành lập các CLB, tổ hợp tác, làng  thanh niên làm kinh tế...

N.M (thực hiện)

>> Ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI