.
Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI:

Lãnh đạo các sở, ban, ngành trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thứ Hai, 27/07/2015, 12:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Tại kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI đã dành nhiều thời gian để giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu.

(Tiếp theo)

- Cử tri đề nghị tỉnh và các ngành chức năng quan tâm thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho lực lượng Công an xã theo quy định của Bộ Công an để lực lượng Công an xã nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

- Công an tỉnh trả lời: Hiện nay, toàn tỉnh có 137 đơn vị xã, thị trấn chưa bố trí Công an chính quy. Có 1.643 đồng chí Công an xã được bố trí làm việc tại các xã, thị trấn. Hầu hết các đồng chí trưởng, phó Công an xã, thị trấn và Công an viên thường trực trên địa bàn đều bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, văn hóa và kiến thức về pháp luật, đã qua đào tạo tập huấn, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật.

Hàng năm, Công an tỉnh đã báo cáo đề xuất HĐND, UBND tỉnh cấp kinh phí cho hoạt động của lực lượng Công an xã gồm: Kinh phí cấp cho đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện cho đội ngũ Công an xã; mua sắm trang bị trang phục, công cụ hỗ trợ và phương tiện hoạt động cho Công an xã theo đúng quy định của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 7-9-2009 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã. Trang bị phương tiện, công cụ cho các ban Công an xã để làm việc như: bàn ghế, tủ đựng tài liệu, máy tính, máy in; súng bắn đạn cao su, gậy điện, còng số 8, gậy cao su, gậy chỉ đường, loa phóng thanh cầm tay, đèn pin, áo chống đâm, găng tay bắt dao...

Căn cứ vào hướng dẫn của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ và tình hình, điều kiện, số lượng ngân sách của UBND tỉnh cấp hàng năm, Công an tỉnh đã mua sắm trang phục, trang bị phương tiện, công cụ làm việc cho lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu trong nguồn kinh phí được cấp. Bảo đảm các chế độ chính sách, động viên, khen thưởng kịp thời đối với lực lượng Công an xã; thường xuyên quan tâm công tác củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng Công an xã trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, do đặc điểm và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, trên địa bàn tỉnh hầu hết các ban Công an xã, thị trấn chưa được bố trí trụ sở làm việc độc lập, riêng biệt. Hiện tại toàn tỉnh có 3 ban Công an xã có chỗ làm việc riêng, các ban Công an xã còn lại được bố trí một phòng làm việc trong trụ sở UBND xã và có 4 xã bố trí phòng làm việc của Công an xã chung với các lực lượng khác.

Do nguồn kinh phí tỉnh cấp cho lực lượng Công an xã còn hạn hẹp, nên vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trang cấp trang phục, trang bị phương tiện, công cụ làm việc cho lực lượng Công an xã; chế độ chính sách chưa đáp ứng được tối thiểu đòi hỏi công tác và sinh hoạt của lực lượng Công an xã. Ngoài 137 đồng chí Trưởng Công an xã, thị trấn được hưởng lương và đóng bảo hiểm xã hội, số còn lại (Phó trưởng Công an xã và Công an viên) mới chỉ được mua bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và được hưởng phụ cấp theo các hệ số: Phó Công an xã 1,5; Công an viên thường trực 1,0; Công an viên tại các thôn bản từ 0,6 đến 0,8 mức lương tối thiểu chung.

Từ thực tế trên, Công an tỉnh đề xuất: Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho lực lượng Công an xã để bảo đảm đầy đủ các điều kiện về làm việc, trang cấp trang phục, trang bị phương tiện, công cụ làm việc theo quy định.

Do đặc điểm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay của Công an xã hết sức nặng nề, phức tạp, quyết liệt và đầy nguy hiểm; phụ cấp của lực lượng Phó trưởng Công an xã chưa tương xứng tính chất công việc, thời gian và công sức bỏ ra. Lực lượng Phó trưởng Công an xã đã nhiều năm rất khao khát và mong mỏi được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Để động viên tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác cho lực lượng Phó trưởng Công an xã, Công an tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét vận dụng hỗ trợ bảo hiểm xã hội cho lực lượng Phó trưởng Công an xã trên địa bàn tỉnh.

- Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện giải quyết việc làm đối với con em Quảng Bình tốt nghiệp ra trường; sớm có văn bản hướng dẫn, giúp đỡ để số sinh viên đang hợp đồng lao động theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học có việc làm ổn  định và được hưởng đầy đủ các chế độ khác sau khi hết thời gian 3 năm hợp đồng.

- Sở Nội vụ trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND, ngày 12-7-2012 của HĐND tỉnh về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012-2015; Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2925/QĐ-CT, ngày 27-11-2012 về việc phân bổ 300 chỉ tiêu và phê duyệt điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động theo chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học giai đoạn 2012-2015 cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương. Căn cứ vào các quyết định, Sở Nội vụ đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyển chọn kịp thời. Các đơn vị đã tiến hành bố trí sinh viên trúng tuyển bằng hình thức hợp đồng lao động. Đến tháng 6-2015, số lượng hợp đồng lao động còn lại 259 người.

Đây là chính sách nhân văn góp phần giải quyết công ăn việc làm cho con em Quảng Bình tốt nghiệp đại học, tạo nguồn cán bộ để thay thế số cán bộ nghỉ hưu, giải quyết chính sách cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, hiện nay còn gặp nhiều khó khăn về biên chế để tuyển dụng công chức và viên chức; đồng thời đang thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20-11-2014 của Chính  phủ về chính sách tinh giản biên chế thì đến năm 2021 tinh giản 10% tổng số biên chế công chức được giao của toàn tỉnh. Vì vậy, thời gian tiếp theo việc thực hiện tuyển dụng công chức và viên chức vào làm việc trong các cơ quan nhà nước chắc sẽ khó thực hiện do nhu cầu biên chế không còn tại các cơ quan, đơn vị.

Nhằm giúp cho con em Quảng Bình ổn định công tác, bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại biên chế được giao, biên chế chưa được sử dụng, trong đó ưu tiên tuyển dụng số lượng con em Quảng Bình theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND đã tuyển chọn năm 2012 (nếu có đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách theo quy định). Ngày 28-11-2014, Sở Nội vụ đã có công văn số 1579/SNV-CCVC đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đang có người lao động theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh thực hiện tuyển dụng vào viên chức, công chức cấp xã đối với những trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc và công văn đề nghị rà soát, lập danh sách những trường hợp đề nghị kéo dài hợp đồng báo cáo Sở Nội vụ tổng hợp, xem xét.

Thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Nội vụ tại Công văn số 255-TB/VPTU, ngày 8-6-2015 Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đang tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết kéo dài hợp đồng lao động cho các đối tượng đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND tỉnh hết thời hạn hợp đồng lao động từ tháng 1-2016 đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có thành tích tốt trong công tác. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu và tổ chức thực hiện các nghị quyết này, Sở Nội vụ đã, đang và sẽ tích cực tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh một số giải pháp để thực thi có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh và quyết định của UBND tỉnh trong các năm tiếp theo.

- Cử tri phản ánh việc thực hiện chế độ, chính sách đối với quân nhân có thời gian công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam sau 30-4-1975, làm nhiệm vụ ở địa bàn các tỉnh biên giới, hải đảo và làm nhiệm vụ quốc tế Campuchia, Lào là chính sách đúng đắn. Tuy nhiên, cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và công chức chuyên trách cấp xã thì được tính bảo hiểm xã hội cộng nối trong thời gian tham gia quân ngũ, trường hợp cán bộ công chức cấp xã thông thường thì không được cộng nối thời gian tham gia quân ngũ. Đề nghị tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Sở Nội vụ trả lời: Theo quy định tại điểm a, khoản 6, điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH, ngày 27-5-2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện Nghị định  số 92/2009/NĐ-CP, ngày 20-10-2009 của Chính phủ: Cán bộ cấp xã có thời gian đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP, nếu công tác liên tục đến ngày 1-1-1998 và hưởng sinh hoạt phí theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 1-1-1998 được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp có thời gian công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15-12-1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, ngày 8-11-2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg, ngày 29-4-2005 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, việc quy định được cộng thời gian công tác trong Quân đội nhân dân vào thời gian công tác tại xã chỉ được áp dụng đối với cán bộ cấp xã, còn công chức cấp xã không thuộc đối tượng được cộng nối thời gian tham gia Quân đội nhân dân. Vì vậy, Sở Nội vụ chưa có cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện. Tuy nhiên, Sở Nội vụ thấy rằng kiến nghị của cử tri là hợp lý, Sở Nội vụ sẽ tiếp thu để đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết

Bùi Thành (thực hiện)

(Còn nữa)