.

"Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Thủy

Thứ Sáu, 17/04/2015, 13:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy) tập trung đẩy mạnh công tác vận động quần chúng theo hướng sát cơ sở, gần dân, xây dựng các mô hình “dân vận khéo” trong XDNTM, góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM của địa phương.

Xác định “dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện XDNTM,  Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Mỹ Thủy đã chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động làm cho người dân hiểu ý nghĩa, mục đích của chương trình, cần sự chung tay, góp sức của nhân dân.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận thường xuyên được kiện toàn và đổi mới các nội dung công tác tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Từ những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, đảng viên đã tác động trực tiếp đến nhân dân. Khi tư tưởng đã thông, nhân dân đã ý thức được vai trò chủ thể trong xây dựng NTM ở địa phương, tích cực phát huy dân chủ, tham gia bàn bạc, đóng góp tiền của, công sức, tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, và thực  hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chương trình xây dựng NTM ở xã Mỹ Thủy được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Người dân đã tự nguyện tham gia các phong trào xây dựng cổng ngõ sạch đẹp, làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, cải tạo vườn tạp, kênh mương nội đồng, tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau  giảm nghèo một cách bền vững, xây dựng gia đình văn hóa... góp phần làm đổi mới bộ mặt nông thôn của xã; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; tình hình an ninh trật tự được giữ vững. Xã không có tệ nạn xã hội và đơn thư khiếu nại.

Mỹ Thủy đã huy động hơn 20.336 triệu đồng để đầu tư xây dựng NTM, trong đó vốn cấp trên hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng; nhân dân đóng góp gần 5 tỷ đồng. Đến nay, Mỹ Thủy đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM, 3 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy cho biết: Phong trào thi đua “dân vận khéo” ở xã Mỹ Thủy đã khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM. Hiện nay, Đảng ủy xã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện XDNTM, phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn lại để về đích đúng lộ trình trong tháng 10-2015.

Phạm Hà