.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa: Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Thứ Tư, 15/04/2015, 07:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp huyện Minh Hóa đã tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giám sát và phản biện xã hội trong các hoạt động của cơ quan chính quyền và cán bộ, công chức theo quy định. Từ đó đã góp phần quan trọng vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn trật tự trị an, xây dựng đời sống văn hoá.

Năm 2014, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa đã mở các lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ Mặt trận cơ sở. Trong đó có nội dung triển khai quán triệt thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Nội dung gồm có 5 chương, 19 điều quy định về mục đích, tính chất, nguyên tắc và chủ thể của giám sát và phản biện xã hội; đối tượng, nội dung, phạm vi, phương pháp giám sát và phản biện xã hội. Các nội dung đã tập trung tuyên truyền về ý nghĩa, quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể xã hội; làm rõ mục đích, tính chất giám sát và phản biện xã hội; nội dung, cách thức thực hiện quyền và trách nhiệm trong giám sát và phản biện xã hội; việc xử lý vi phạm trong giám sát và phản biện xã hội. Bên cạnh đó, MTTQVN huyện Minh Hóa cũng đã có hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế giám sát và phản biện xã hội...

Quá trình triển khai, MTTQVN huyện Minh Hóa đã thực hiện nhiều hoạt động giám sát đối với các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, đại biểu dân cử. Chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Hiện nay toàn huyện có 16 Ban thanh tra nhân dân, 16 Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại cơ sở với 128 thành viên.

Sự giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp đã góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Minh Hóa
Sự giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận các cấp đã góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Minh Hóa.

Đồng thời, tổ chức giám sát, tham gia giám sát các hoạt động đại biểu dân cử, cán bộ công chức, các chế độ chính sách liên quan đến lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát các công trình, các dự án trên địa bàn và một số công trình xây dựng chất lượng chưa bảo đảm đã được các ban giám sát đề nghị khắc phục sửa chữa kịp thời.

Mặt trận phối hợp với HĐND huyện giám sát về một số kiến nghị của cử tri. Qua giám sát, Thường trực Mặt trận huyện đã kiến nghị xử lý kịp thời những vướng mắc tại cơ sở. Còn những vấn đề liên quan đến các ban, ngành cấp huyện, Mặt trận đã trực tiếp làm việc để kiến nghị xử lý theo quy định. 

Cũng trong năm qua, MTTQVN huyện Minh Hóa đã phối hợp với UBND huyện, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ cho người có công trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần giúp huyện giải quyết tốt hơn các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công theo quy định hiện hành của nhà nước, như: giám sát việc tặng quà cho người có công trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, chi trả hàng tháng cho gần 10.000 lượt đối tượng với số tiền trên 15 tỷ đồng.

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; đăng ký khám, điều trị phẫu thuật chỉnh hình thẩm mỹ và bệnh lý cho các đối tượng người có công. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện chính sách đối với người có công, làm hồ sơ xác nhận liệt sỹ, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ; kiểm tra, rà soát đối tượng liệt sỹ chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”...

Về công tác phản biện xã hội, MTTQVN huyện Minh Hóa đã tổ chức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của đại hội Đảng các cấp, góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai sửa đổi...

Qua công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy Ban MTTQVN đã góp phần xây dựng, làm cho các quyết định của cơ quan Đảng, chính quyền được hoàn thiện hơn, phù hợp với ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân và có tính khả thi cao; bước đầu đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội.

Xuân Vương