.

Đại hội Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, 14/04/2015, 14:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 14-4, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Phan Trung Thành, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

 

Ban Chấp hành Chi bộ NHCSXH tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban Chấp hành Chi bộ NHCSXH tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Chi bộ NHCSXH tỉnh trong sạch, vững mạnh, và hoạt động của các tổ chức đoàn thể có sự chuyển biến mạnh mẽ, an ninh-quốc phòng được giữ vững...

Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ qua có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ đã kết nạp 7 đảng viên mới, ngoài ra công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong đơn vị

Thời gian tới, Chi bộ NHCSXH tỉnh tiếp tục tiếp thu, quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ người lao động; luôn bám sát và gắn kết có hiệu quả vào chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, đồng thời góp ý và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới Chi bộ NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra; tiếp tục lãnh đạo Chi bộ, cơ quan và các đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Tài được bầu làm Bí thư Chi bộ NHCSXH tỉnh. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 2 đồng chí.

Hiền Phương