.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tăng cường hoạt động giám sát

Thứ Tư, 15/04/2015, 07:55 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, Mặt trận các cấp ở tỉnh đã chú trọng tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát đầu tư tại cộng đồng cho cán bộ Mặt trận cấp huyện và các tổ chức thành viên.
Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát đầu tư tại cộng đồng cho cán bộ Mặt trận cấp huyện và các tổ chức thành viên.

Đồng chí Lê Hùng Phi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết: Để hoạt động giám sát của Mặt trận đi vào chiều sâu, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác.

Theo đó, nội dung các quy chế phối hợp được cụ thể hóa vai trò, nhiệm vụ của mỗi bên, đặc biệt là quy định rõ cơ chế để Mặt trận thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là ở các nội dung hoạt động như: tuyên truyền pháp luật; tham gia đoàn kiểm tra, giám sát; tiếp công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia góp ý, xây dựng văn bản pháp luật; tiếp xúc cử tri; giám sát các thủ tục tố tụng ...

Năm 2014, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về “Tình hình thực thực hiện các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh năm 2013 – 2014”; tham gia với Hội đồng PBGDPL tỉnh tổ chức kiểm tra công tác truyên truyền PBGDPL năm 2014; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh để kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại một số doanh nghiệp và việc phân tuyến khám, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giám sát việc bắt tạm giữ tại Đồn Cà Roòng, giám sát trại tạm giam Đồng Sơn; phối hợp với Sở LĐ-TB-XH giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công. Mặt trận cấp huyện tham gia với HĐND cùng cấp tổ chức được 15 cuộc giám sát; Mặt trận cấp xã tham gia với HĐND cùng cấp tổ chức được trên 300 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Trong quý I-2015, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tham gia đoàn giám sát tại Chi cục Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng và Toà án nhân dân tỉnh; tham gia giám sát với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực hiện pháp luật an toàn giao thông...

Mặt trận cơ sở cùng 158 Ban Thanh tra nhân dân (TTND) với 1.316 thành viên tập trung giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động của cơ quan Nhà nước; đại biểu dân cử; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo của địa phương; các khoản đóng góp của nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình công cộng phục vụ dân sinh; chính sách cho vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện các nguồn quỹ cứu trợ; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; giám sát tính phù hợp từ các quyết định đầu tư với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, việc chấp hành các quy định về đầu tư của chủ đầu tư có liên quan trên địa bàn xã nhằm phát hiện việc làm xâm hại đến lợi ích cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án... Năm 2014, Ban TTND và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát và có ý kiến đề nghị chấn chỉnh thực hiện 1.428 vụ việc.

Ủy ban MTTQVN tỉnh còn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức 33 điểm tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, có 3.900  cử tri tham gia với 393 ý kiến phát biểu; phối hợp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 84 điểm tiếp xúc cử tri, có  6.700 cử tri tham gia với 850 ý kiến phát biểu. Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với  HĐND, UBND cùng cấp tổ chức cho đại biểu HĐND cùng cấp tổ chức 5.327 cuộc tiếp xúc, có 378.000 cử tri tham gia với 42.428 ý kiến phát biểu.

Trong quý I-2015 đã  phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND khoá XVI tại 20 điểm tại các huyện, thành phố, thị xã, có  1.400 số cử tri tham dự với gần 200 ý kiến phát biểu về các lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng, đất đai, chế độ chính sách; lĩnh vực văn hoá - xã hội, vệ sinh môi trường. Mặt trận đã phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết, trả lời cho cử tri, đồng thời giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các cơ quan chức năng.

Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thường xuyên cử đại diện tham gia tiếp công dân hàng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh để theo dõi, giám sát và góp ý cùng chính quyền giải quyết những vấn đề nhân dân đến phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, bố trí tiếp công dân tại trụ sở làm việc của cơ quan Ủy ban MTTQVN tỉnh, năm 2014 đã tiếp 13 lượt công dân đến phòng tiếp dân của cơ quan để kiến nghị, phản ánh.

Bên cạnh đó, năm 2014, Ủy ban MTTQVN tỉnh nhận được 80 đơn thư khiếu kiện của công dân; trong đó có 14 đơn khiếu nại, 14 đơn tố cáo, 25 đơn kiến nghị, 8 đơn có nội dung khiếu nại, tố cáo, 7 đơn trình bày, 3 đơn phản hồi, 5 đơn kêu cứu, 3 đơn báo cáo và 1 đơn nặc danh. Liên quan đến lĩnh vực đất đai gồm có 32 đơn, 16 đơn về vấn đề giải phóng mặt bằng, 8 đơn về chế độ, chính sách, 6 đơn liên quan vấn đề tư pháp, hình sự, 2 đơn về phẩm chất, đạo đức cán bộ và 16 đơn về các lĩnh vực khác.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển 38 đơn tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, 32 đơn lưu sổ theo dõi và hướng dẫn, trả lời cho công dân 11 đơn. Trong quý I-2015, Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận và nghiên cứu xử lý 19 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến. Trong đó có 8 đơn khiếu nại, 4 đơn tố cáo, 4 đơn kiến nghị, phản ánh, 2 đơn khiếu nại - tố cáo và 1 đơn khởi kiện.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai gồm có 10 đơn, 4 đơn về lĩnh vực giải phóng mặt bằng, 1 đơn về chế độ, chính sách và 4 đơn về phẩm chất, đạo đức cán bộ. Ban Thường trực đã chuyển 9 đơn tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền, 8 đơn lưu sổ theo dõi và hướng dẫn cho công dân 2 đơn. Nhìn chung đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Mặt trận tỉnh đều được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh xử lý kịp thời và được chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền luật định.

Tuy nhiên, theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, qua công tác giám sát của Mặt trận các cấp thấy rằng: Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có chiều hướng gia tăng. Thời gian, trình tự, thủ tục giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo chính quyền các cấp, các ngành một số nơi còn thiếu kịp thời trong xem xét giải quyết, hoặc thiếu kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc giải quyết không dứt điểm, tồn đọng kéo dài làm cho người dân phải đi lại nhiều nơi, nhiều lần dẫn đến bức xúc, khiếu kiện nhiều lần, vượt cấp. Nhiều cơ quan chức năng nhận đơn khiếu kiện của công dân do Mặt trận tỉnh chuyển đến nhưng không hồi âm, nên Mặt trận tỉnh khó nắm bắt, giám sát. Một số công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo chưa đúng địa chỉ, cùng một nội dung đơn nhưng gửi nhiều cấp, nhiều cơ quan, nội dung khiếu nại trùng lặp...

Hương Trà