.

Mặt trận huyện Quảng Trạch: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015

Thứ Năm, 16/04/2015, 09:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch tổ chức hội nghị tổng kết phong trào trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.

Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, Mặt trận các cấp huyện Quảng Trạch đã tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã đem lại kết quả cao.

Trong 5 năm, các cấp Mặt trận trong huyện đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp xây mới được 359 nhà đại đoàn kết, xây dựng và sửa chữa 1.572 nhà tạm, 525 nhà cho các gia đình chính sách với trị giá gần 30 tỷ đồng cùng nhiều nguồn hỗ trợ khác. Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo được các cấp Mặt trận hưởng ứng tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện nhà. Thông qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực.

Trong 5 năm, đã có 372 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQVN huyện Quảng Trạch đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 với nhiều nội dung quan trọng.

Thế Lực-Minh Ánh
(Đài TT-TH Quảng Trạch)