.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự-quốc phòng

Thứ Tư, 15/04/2015, 09:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Đảng bộ Quân sự huyện Tuyên Hóa có 3 chi bộ, với 44 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010- 2015, với quyết tâm, nỗ lực của mình, 4 năm liền Đảng bộ được công nhận danh hiệu TSVM tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 84% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí TRẦN VŨ KHIÊM, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện Tuyên Hoá chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Đảng ủy Quân sự huyện
Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng uỷ Quân sự huyện Tuyên Hoá chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Đảng ủy Quân sự huyện.

Để đạt được kết quả trên, trong nhiệm kỳ 2010- 2015, Đảng uỷ Quân sự huyện đã thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt diễn biến tình hình tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã chỉ đạo cơ quan thực hiện tốt kế hoạch học tập lý luận cho đảng viên, kết hợp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng bộ tiêu chuẩn đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ quản lý, chỉ huy; cán bộ đảng viên làm công tác chuyên môn, kỹ thuật; đảng viên làm công tác hậu cần, phục vụ...

Trên cơ sở đó, từng đảng viên viết bản đăng ký, quyết tâm thực hiện. 100% cán bộ, đảng viên nói, viết và hành động theo đúng quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Thực hiện khâu đột phá: “Nâng cao trách nhiệm và năng lực thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Lấy đội ngũ cán bộ chủ trì và cấp uỷ viên các cấp làm trung tâm”, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi uỷ, chi bộ thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực chuyên môn trên từng lĩnh vực công tác được phân công. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì và thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo, nhất là trong công tác cán bộ và công tác tài chính không để xảy ra sai sót, việc tự phê bình và phê bình trở thành nền nếp, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện của các ban, các bộ phận.

Đảng ủy xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Trong đó, tập trung đổi mới phương pháp, tác phong công tác như: Sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, khoa học; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ.

Trong sinh hoạt đã phát huy tốt vai trò, chức năng tập thể Đảng ủy lãnh đạo và trách nhiệm của từng cá nhân trong triển khai, tổ chức thực hiện, bảo đảm dân chủ, đoàn kết thống nhất cao. Quá trình thực hiện các nghị quyết, Đảng ủy phân công trách nhiệm cho từng đồng chí Đảng ủy viên phụ trách và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Uỷ ban kiểm tra đối với các chi bộ và đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng ủy Quân sự huyện tiến hành có nền nếp. Đảng ủy đã kiểm tra Chi bộ Ban Chính trị về việc “lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm công tác Đảng, công tác chính trị năm 2014”; giám sát Chi bộ Ban Tham mưu về “Thực hiện Kết luận số: 63-TB/ĐU, ngày 4-9-2013 về lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ gắn với khắc phục sửa chữa khuyết điểm sau hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)”. Toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 45 lượt đảng viên, giám sát 43 lượt đảng viên, qua kiểm tra, giám sát, không có đảng viên vi phạm.

Tìm hiểu thêm tại chi bộ Ban Tham mưu, nhận thấy chi bộ luôn chú trọng  công tác quản lý cán bộ gắn với bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong điều kiện cán bộ đảng viên thường xuyên đi cơ sở và luân chuyển, chi bộ đã quản lý cán bộ bằng cách duy trì tốt chế độ, nền nếp sinh hoạt quy định, phân công các đồng chí cấp ủy theo dõi, nắm bắt khả năng, trình độ, năng lực của từng cán bộ để phân công các nhiệm vụ phù hợp. Với từng nhiệm vụ, chi bộ thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Không chỉ ở Chi bộ Ban Tham mưu mà các chi bộ khác trong toàn Đảng bộ đều làm tốt công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh bằng nhiều cách làm cụ thể, thiết thực. Nhờ vậy, từ năm 2010-2014, Đảng bộ Quân sự huyện Tuyên Hoá luôn được công nhận TSVM, trong đó có  4 năm đạt TSVM tiêu biểu; cơ quan được công nhận vững mạnh toàn diện, hàng chục lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát huy những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ mới 2015- 2020, Đảng ủy Quân sự huyện Tuyên Hoá tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Tập thể cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn tiên phong, gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, nói và làm theo nghị quyết của Đảng, giữ vững mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự-quốc phòng trên địa bàn.

Trung tá Hà Văn Đông
Phó Bí thư Đảng uỷ - CTV Ban CHQS huyện Tuyên Hoá