.

Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, 21/04/2015, 07:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-4, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Huấn, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 30 đảng viên trong Đảng bộ.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu hướng dẫn, kiểm tra, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ.

Trong nhiệm kỳ, Ban Tổ chức đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, tiến hành luân chuyển 212 đồng chí ở các cấp, các ngành; Tăng thêm chức danh lãnh đạo cấp ủy cấp huyện, thí điểm bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã, bố trí cán bộ chủ chốt một số cơ quan cấp huyện không phải là người địa phương.

Việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương. Cán bộ được bổ nhiệm đều bảo đảm tiêu chuẩn và hầu hết đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị được giao. Riêng trong năm 2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành và đưa vào nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Quảng Bình”.

Về tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tham mưu sắp xếp, kiện toàn các chi bộ, thành lập Đảng bộ bộ phận, chuyển giao các tổ chức Đảng bảo đảm phù hợp, xóa “điểm trắng” về tổ chức Đảng; thí điểm thành lập chi bộ quân sự xã. Đến nay, có 100% thôn, bản, tổ dân phố có tổ chức Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống hành chính và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Về công tác xây dựng Đảng, chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã có nhiều chuyển biến. Việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được triển khai có hiệu quả. Từ năm 2011-2014, Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII…

Tại đại hội, các đại biểu đã có nhiều tham luận nhằm làm rõ hơn nguyên nhân của những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra những giải pháp khắc phục hiệu quả những khó khăn, tồn tại, để nhiệm kỳ mới tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Viết Thắng được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Ngọc Mai