.

Đảng bộ xã Mai Hoá: Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Thứ Sáu, 17/04/2015, 13:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ xã Mai Hoá (huyện Tuyên Hoá) đã chú trọng triển khai thực hiện vấn đề nói trên, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, tạo niềm tin trong nhân dân, từng bước thúc đẩy nền kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng thêm khởi sắc...

Đảng bộ xã Mai Hoá hiện có 347 đảng viên, tham gia sinh hoạt tại 20 chi bộ trực thuộc (trong đó có 10 chi bộ nông thôn và 10 chi bộ cơ quan, trường học, trạm y tế, chi nhánh thuỷ nông, chi bộ hợp tác xã).

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Mai Hoá đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như việc xây dựng đạo đức, lối sống cho mỗi một cán bộ, đảng viên. Việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng luôn được đổi mới về nội dung, phương pháp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp thu dễ dàng hơn. Các tổ chức cơ sở đảng ở xã Mai Hoá thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm đáp ứng vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới.

Hàng năm, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ đã được Đảng bộ xã Mai Hoá quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Trong 5 năm trở lại đây, Đảng bộ xã Mai Hoá đã tích cực phối hợp để bồi dưỡng về lý luận chính trị và đào tạo trình độ các mặt cho đội ngũ cán bộ ở xã như: tạo điều kiện cho 11 đồng chí học đại học, 8 đồng chí hoàn thành trung cấp lý luận chính trị, kết nạp mới 5 đảng viên...

Một góc xã Mai Hoá hôm nay.
Một góc xã Mai Hoá hôm nay.

Hàng năm, Đảng uỷ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Mai Hoá đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp uỷ, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Sau các đợt kiểm tra, giám sát đều có kết luận và xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm. Từ năm 2010 đến nay, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức được 24 cuộc kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên, lập 9 đoàn giám sát. Kết quả, qua công tác kiểm tra, giám sát đã làm rõ một số trường hợp sai phạm, tiến hành thu hồi được trên 57 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước, kiểm điểm rút kinh nghiệm hai tập thể chi uỷ, chi bộ và 4 cá nhân, xử lý kỷ luật 7 đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tác, thủ tục, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, tạo niềm tin cho đảng viên và quần chúng nhân dân. Các đơn thư tố cáo, khiếu nại của đảng viên, nhân dân luôn được kịp thời giải quyết nhằm góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên...     

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mai Hoá Trần Xuân Tân, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ xã đã tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thường xuyên nhắc nhở mỗi đảng viên phải có ý thức tự kiểm tra, giám sát mình trong việc chấp hành những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hơn là nhiệm vụ của người đảng viên hiện nay, những việc cần làm và những việc không nên làm. Nhờ vậy, đã có tác động rất lớn đến nhận thức và ý thức của mỗi một cán bộ, đảng viên trong xã về tính gương mẫu, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong quá trình công tác...

Trong sinh hoạt hàng tháng của từng chi bộ, mỗi đảng viên đều tích cực tham gia phát biểu với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thể hiện tính dân chủ trong thảo luận, bàn bạc công việc. Trong các cuộc họp đều có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, bảo đảm cuộc họp có chất lượng và không kéo dài thời gian. Cấp uỷ thường xuyên củng cố và kiện toàn đội ngũ làm công tác dân vận, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; khắc phục tình trạng quan liêu, xa rời thực tế, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ...

Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng được phát huy, từ năm 2010 đến năm 2014, Đảng bộ xã Mai Hoá liên tục đạt TSVM tiêu biểu. Ngoài ra, nhiều năm liền địa phương được UBND tỉnh và Bộ Công an tặng bằng khen nhờ có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, năm 2014, xã Mai Hoá vinh dự được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong tháng 4-2015, Đảng bộ xã Mai Hoá đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động số 06-CTR/TU ngày 12-7-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng các cấp.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn, xã Mai Hoá đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh.... Nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Mai Hoá lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2010-2015) đề ra đến nay cơ bản đã được hoàn thành và vượt chỉ tiêu.

V.M