.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 23/3/2017 đến ngày 29/3/2017

Thứ Hai, 20/03/2017, 08:59 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 23/3/2017 đến ngày 29/3/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Các thôn 3, 4 xã Nghĩa Ninh từ 07h30 đến 09h00 ngày 23/3.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Nam Lý; các tổ dân phố 2, 3 phường Bắc Lý từ 07h30 đến 09h00 ngày 24/3.
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý; tổ dân phố 15 phường Bắc Lý từ 09h30 đến 11h00 ngày 24/3.
Công ty Cổ phần Gạch Đồng Tâm từ 13h30 đến 15h00 ngày 24/3.
Thôn Sa Động xã Bảo Ninh từ 07h30 đến 09h00 ngày 28/3.
Thôn Hà Trung xã Bảo Ninh từ 09h30 đến 11h00 ngày 28/3.
Thôn Cửa Phú xã Bảo Ninh từ 09h30 đến 11h00 và từ 13h30 đến 15h00  ngày 28/3.
 
2. Huyện Lệ Thủy:
Xã Lâm Thủy từ 07h30 đến 17h30 ngày 23/3.
 
3. Huyện Bố Trạch:
Các xã Đại Trạch, Lý Trạch, Nhân Trạch, Nam Trạch từ 06h30 đến 10h00 ngày 28/3.
 
4. Thị xã Ba Đồn:
Các tổ dân phố Minh Lợi, Minh Phượng phường Quảng Thọ; các tổ dân phố 3, 4, 5, 6 phường Ba Đồn; tổ dân phố Thủy Sơn phường Quảng Long từ 05h30 đến 07h30 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 23/3.
Tổ dân phố Trường Sơn phường Quảng Long từ 05h30 đến 17h30 ngày 23/3.
Tổ dân phố Trường Sơn phường Quảng Long từ 05h30 đến 07h00 và từ 13h30 đến 15h30 ngày 27/3.
Các thôn Chay, Linh Cận Sơn, Nhà máy nước sạch Quảng Sơn xã Quảng Sơn từ 06h30 đến 17h30 ngày 28/3.
 
5. Huyện Quảng Trạch:
Các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến, Quảng Phương (trừ các thôn Hướng Phương, Pháp Kệ, Tô Xá) từ 05h30 đến 07h30 và từ 15h30 đến 17h30 ngày 23/3.
Các thôn Hướng Phương, Pháp Kệ, Tô Xá xã Quảng Phương từ 05h30 đến 17h30 ngày 23/3.
Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Phú; thôn Di Luân xã Quảng Tùng; thôn Tân Châu xã Quảng Châu từ 05h30 đến 07h30 ngày 23/3.
Các xã Quảng Lưu, Quảng Thạch, Quảng Tiến, Quảng Phương (trừ các thôn Hướng Phương, Tô Xá) từ 05h30 đến 07h00 và từ 13h30 đến 15h30 ngày 27/3.
Các thôn Hướng Phương, Tô Xá xã Quảng Phương từ 05h30 đến 15h30 ngày 27/3.
Các xã Quảng Kim, Quảng Hợp, Quảng Phú; thôn Di Luân xã Quảng Tùng; thôn Tân Châu xã Quảng Châu từ 05h30 đến 17h30 ngày 27/3.
Các thôn 19-5, Đông Hưng, khu tái định cư Quảng Đông xã Quảng Đông từ 05h30 đến 16h30 ngày 28/3.
Xã Quảng Châu (trừ thôn Tân Châu); thôn Phúc Kiều, Sơn Tùng xã Quảng Tùng từ 05h30 đến 17h30 ngày 29/3.
 
6. Huyện Tuyên Hóa:
Xã Ngư Hóa từ 05h30 đến 07h30 ngày 23/3.
Xã Ngư Hóa từ 05h30 đến 17h30 ngày 27/3.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể Quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể Quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ Sáu (đăng lại thứ Hai tuần tới) hàng tuần; Website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH