.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện từ ngày 16/3/2017 đến ngày 22/3/2017

Thứ Ba, 14/03/2017, 07:46 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 16/3/2017 đến ngày 22/3/2017 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Thôn Bắc Phú xã Quang Phú từ 07h30 đến 09h00 ngày 16/3.
Khu nuôi tôm mặn lợ xã Quang Phú từ 09h30 đến 11h00 ngày 16/3.
Các thôn 10, 11 xã Lộc Ninh từ 13h30 đến 15h00 ngày 16/3.
Tổ dân phố 11 phường Nam Lý từ 07h30 đến 09h00 ngày 16/3.
Các thôn Tây Phú, Nam Phú xã Quang Phú từ 13h30 đến 15h00 ngày 16/3.
Các tổ dân phố 3, 4, 5, 6 phường Hải Thành từ 15h30 đến 17h00 ngày 16/3.
Các tổ dân phố 4, 5 phường Đồng Phú từ 06h30 đến 11h00 ngày 16/3.
Các tổ dân phố 2, 12 phường Nam Lý từ 07h30 đến 09h00 ngày 17/3.
Các tổ dân phố Diêm Hạ, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông từ 09h30 đến 11h00 ngày 17/3.
Tổ dân phố 10 phường Nam Lý từ 13h30 đến 15h00 ngày 17/3.
Tổ dân phố 14 phường Nam Lý từ 15h30 đến 17h00 ngày 17/3.
Các tổ dân phố 13, 14, 15 phường Bắc Lý từ 09h30 đến 11h00 ngày 17/3.
Các tổ dân phố 10, 11, 12 phường Đồng Phú từ 13h30 đến 15h00 ngày 17/3.
Các thôn 1, 2, 4, 5 xã Lộc Ninh từ 13h30 đến 15h00 ngày 20/3.
Tổ dân phố 11 phường Đồng Phú từ 07h30 đến 09h00 ngày 20/3.
Tổ dân phố 15 phường Bắc Lý từ 07h30 đến 09h00 và từ 13h30 đến 15h00  ngày 20/3.
Tổ dân phố 5 phường Hải Đình từ 07h30 đến 11h00 ngày 21/3.
Tổ dân phố 4 phường Hải Đình từ 09h30 đến 11h00 và từ 13h30 đến 15h ngày 21/3.
Tổ dân phố 3 phường Hải Đình từ 13h30 đến 17h00 ngày 21/3.
Thôn Tân Sơn xã Đức Ninh từ 07h30 đến 11h00 ngày 21/3.
Các thôn Diêm Sơn, Đức Điền, Đức Sơn xã Đức Ninh từ 09h30 đến 11h00 ngày 21/3.
Các thôn Đức Giang, Đức Thị, Đức Môn xã Đức Ninh từ 13h30 đến 15h00 ngày 21/3.
Các tổ dân phố Đức Trường, Diêm Bắc 1, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Tân phường Đức Ninh Đông từ 15h30 đến 17h00 ngày 21/3.
Tổ dân phố Diêm Bắc 2 phường Đức Ninh Đông từ 07h30 đến 09h00 ngày 22/3.
Tổ dân phố 3 phường Hải Đình từ 09h30 đến 11h00 ngày 22/3.
Tổ dân phố 1 phường Đồng Phú từ 09h30 đến 11h00 và từ 15h30 đến 17h00 ngày 22/3.
Trụ sở HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ 13h30 đến 15h00 ngày 22/3.
Tổ dân phố 5 phường Đồng Mỹ từ 07h30 đến 09h00 ngày 22/3.
Các tổ dân phố 3, 4 phường Đồng Mỹ từ 07h30 đến 11h00 ngày 22/3.
Tổ dân phố 1 phường Đồng Mỹ từ 09h30 đến 11h00 ngày 22/3.
Bưu điện tỉnh từ 13h30 đến 15h00 ngày 22/3.
Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải từ 15h30 đến 17h00 ngày 22/3.
 
2. Huyện Quảng Ninh:
Các thôn Vĩnh Tuy 2, Chợ Gộ, Phúc Duệ xã Vĩnh Ninh; thôn Hà Kiên xã Hàm Ninh; thôn Nam Long xã Xuân Ninh từ 06h00 đến 07h30 và từ 12h00 đến 13h30 ngày 18/3.
Thôn Long Đại xã Hiền Ninh từ 06h00 đến 13h30 ngày 18/3.
 
3. Huyện Lệ Thủy:
Các thôn Hòa Bình, Trầm Kỳ, Thanh Sơn xã Sen Thủy; thôn Làng mới xã Hưng Thủy từ 07h30 đến 17h30 ngày 18/3.
 
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Rất mong toàn thể quý khách hàng thông cảm và cùng chia sẽ; nếu có vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909 để biết thêm chi tiết. 
CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH