Phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả là vật tư nông nghiệp

Cập nhật lúc 07:52, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Để đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ngày 11-7-2017, UBND tỉnh đã có Công văn số 1215/UBND-KTN về việc phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp - PTNT tăng cường công thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về điều kiện bảo đảm chất lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn; ngăn chặn, xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh sử dụng chất tăng trọng, các hóa chất, kháng sinh khác trong danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng trong chăn nuôi, thủy sản tại Việt Nam; đồng thời chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra về điều kiện bảo đảm chất lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo phân cấp.

Mặt khác, tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng nhận biết về vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm; công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, các cơ sở sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật; giám sát, quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng chất salbutamol; kiểm định các thiết bị, dụng cụ, phương tiện đo lường của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn tỉnh...

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ các loại vật tư nông nghiệp kinh doanh trên địa bàn.

A.T
 

,
.
.
.