Hoàn thành phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong năm 2017

Cập nhật lúc 15:16, Thứ Bảy, 08/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ngân, ngày 6-7-2017, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2315/VPUBND-TNMT về việc thực hiện Công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27-6-2017 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong năm 2017; tham mưu ban hành quy chế phối hợp quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các tỉnh; khoanh định, trình phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; rà soát, điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền; không cấp mới, không gia hạn khai thác đối với những khu vực khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân sườn đồi, núi, dọc theo một số tuyến đường quốc lộ để bảo vệ cảnh quan, môi trường.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động khoáng sản; đồng thời đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép đối với tổ chức, cá nhân khai thác gây mất an toàn lao động, tổn thất lớn khoáng sản, làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất.

A.T 

,
.
.
.