Thực hiện 14 cuộc thanh tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật lúc 14:48, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch đã đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị Thanh tra tỉnh ta đã thực hiện 14 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện một cuộc thanh tra đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 6 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị thuộc sự quản lý của Sở. Thanh tra thị xã Ba Đồn thực hiện một cuộc thanh tra tại các xã, phường: Quảng Thủy, Quảng Tiên, Quảng Sơn, Quảng Long và Quảng Phúc. Thanh tra huyện Minh Hoá thực hiện một cuộc thanh tra tại các xã: Quy Hóa, Trung Hóa, Thượng Hóa.

Thanh tra huyện Quảng Trạch thực hiện hai cuộc thanh tra tại xã Quảng Phú và Quảng Hợp. Thanh tra huyện Bố Trạch thực hiện hai cuộc thanh tra tại xã Hòa Trạch và Xuân Trạch. Thanh tra huyện Quảng Ninh thực hiện một cuộc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN tại các xã Hiền Ninh, Trường Xuân và Vĩnh Ninh.

Qua các cuộc thanh tra đã kịp thời kiến nghị, chấn chỉnh thủ trưởng các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời sửa chữa những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về  tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện các mặt công tác này tại cơ quan, đơn vị mình...

Đ.T

,
.
.
.