Hội thảo đầu bờ mô hình sản xuất giống lúa mới chất lượng cao

Cập nhật lúc 08:14, Thứ Bảy, 04/05/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-5, Trung tâm Khuyến nông TP Đồng Hới tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình "Sản xuất thử giống lúa mới chất lượng cao Bắc Thơm 7 và giống lúa RVT" vụ đông xuân năm 2012-2013.  Mô hình có quy mô 13ha, trong đó, HTX DVNN Phương Xuân (phường Bắc Nghĩa) trồng 6ha giống lúa Bắc Thơm 7, HTX DVNN Đức Ninh (xã Đức Ninh) trồng 7ha giống lúa RVT. 

Thăm quan Mô hình “Sản xuất thử giống lúa mới chất lượng cao Bắc Thơm 7” tại HTX DVNN Phương Xuân (phường Bắc Nghĩa)
Mô hình “Sản xuất thử giống lúa mới chất lượng cao Bắc Thơm 7” tại HTX DVNN Phương Xuân (phường Bắc Nghĩa).
Qua quá trình triển khai, hai giống lúa có nhiều ưu điểm: tỷ lệ nảy mầm cao (95%-97%), khả năng đẻ nhánh khá (3-4 nhánh), đẻ nhánh sớm và tập trung, thời gian sinh trưởng ngắn (105-110 ngày). Giống lúa Bắc Thơm 7 có khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh khá, chống đổ tốt, trổ tập trung và khỏe bông.
 
Giống lúa RVT trước trổ 10-15 ngày xuất hiện bệnh vàng lá sinh lý và khả năng chống chọi điều kiện ngoại cảnh thời kỳ lúa trổ kém hơn so với giống lúa Bắc Thơm 7. Năng suất thu hoạch dự kiến của giống lúa RVT là 50 tạ/ha, giống lúa Bắc Thơm 7 là 54 tạ/ha. 
 
Nhìn chung, mô hình thực hiện đảm bảo yêu cầu về tiến độ kế hoạch và thời vụ. Hai giống lúa chất lượng cao này có thể làm cả vụ đông xuân và vụ hè thu. Mô hình sẽ tiếp tục được triển khai nhân rộng, góp phần bổ sung cho cơ cấu bộ giống lúa trên địa bàn, qua đó tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu cây trồng nông nghiệp.
 
                                                                                       Mai Nhân
,
.
.
.