Thị xã Ba Đồn: 100% xã, phường vùng giáo có Ban chỉ đạo công tác tôn giáo

Cập nhật lúc 08:17, Thứ Tư, 05/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhằm tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới, thời gian qua, Ban Thường vụ Thị uỷ Ba Đồn đã chỉ đạo cấp uỷ các xã, phường vùng giáo kiện toàn ban chỉ đạo công tác tôn giáo ở cơ sở.

Đến nay, trên địa bàn thị xã có 100% xã, phường vùng giáo đã thành lập Ban chỉ đạo công tác tôn giáo với 14 ban chỉ đạo, 142 thành viên và đã đi vào hoạt động hiệu quả.

Hàng năm, Ban Dân vận và Phòng Nội vụ thị xã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tôn giáo tại các xã, phường.

Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp làm việc và tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tôn giáo ở cơ sở.

T.H

 

,
.
.
.