.

Hỗ trợ 251 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo trong toàn tỉnh

Thứ Năm, 29/06/2017, 10:54 [GMT+7]
(QBĐT) - Nhằm góp phần giúp hộ nghèo có thêm nguồn lực vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững, từ năm 2010, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức thực hiện chương trình “Ngân hàng bò” để hỗ trợ bò giống cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng của thiên tai. 
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao bò giống cho hộ nghèo.
Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao bò giống cho hộ nghèo.
Theo đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã trích từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh 1,655 tỷ đồng phân bổ cho các huyện mua bò và chuyển về cho các hộ gia đình đã được bình xét. Kết quả, đã hỗ trợ được 251 con bò cái sinh sản cho các hộ nghèo trong toàn tỉnh. Cùng với số bò đã giao ban đầu, đến nay, tổng đàn bò đã phát triển lên gần 500 con, giúp cho khoảng 300 hộ thoát nghèo.
 
Sau “Ngân hàng bò”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã xây dựng Đề án hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2018 và đang tích cực triển khai thực hiện. 
 
                                                                                                                                                                                    Đ.V