.

Tăng cường tuyên truyền Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1-7

Thứ Ba, 27/06/2017, 14:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Bộ Y tế vừa có Công văn số 3345/BYT-BH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động truyền thông về BHYT nhân Ngày BHYT Việt Nam 1-7, nâng cao nhận thức và có hành động thiết thực hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Theo đó, Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về BHYT gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg. Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào những nội dung của chính sách, pháp luật BHYT, trọng tâm là tuyên truyền những quy định mới của chính sách BHYT.

Sở Y tế phối hợp với BHXH tỉnh, thành phố thực hiện treo các băng rôn, biểu ngữ, tổ chức các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như mít tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngọc Minh