.

Trả 60% sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Thứ Ba, 27/06/2017, 10:54 [GMT+7]

(QBĐT) - 6 tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã thực hiện đồng bộ các bước để triển khai công tác rà soát và bàn giao sổ cho người lao động.

BHXH tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo; thành lập tổ chỉ đạo chung, tổ thẩm định và nhập liệu của BHXH tỉnh, đồng thời, ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện. BHXH cấp huyện cũng đã tham mưu UBND cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo và thành lập tổ thẩm định, tổ nhập liệu.

Cán bộ BHXH huyện Quảng Trạch bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Cán bộ BHXH huyện Quảng Trạch bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Kết quả, trong quý I-2017, toàn tỉnh đã hoàn thành việc in phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (mẫu số 03) và danh sách giao nhận sổ BHXH (mẫu số 01) chuyển cho các đơn vị tham gia BHXH kiểm tra, rà soát bước đầu. Đồng thời, BHXH các cấp tích cực đôn đốc, hướng dẫn người lao động kiểm tra, rà soát sổ BHXH và tiếp nhận lại kết quả rà soát từ người lao động để thực hiện kiểm tra, rà soát lại, chỉnh lý dữ liệu. Đến cuối tháng 6, BHXH tỉnh thực hiện trả được 60% sổ BHXH cho người lao động toàn trong tỉnh.

D.H