.

Trên 3.261 triệu đồng đóng góp Quỹ nhân đạo năm 2014

Thứ Bảy, 12/07/2014, 19:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Sau hai tháng phát động, tính đến ngày 30-6, toàn tỉnh đã huy động trên 3.261 triệu đồng đóng góp vào Quỹ nhân đạo năm 2014.

Trong đó, cấp tỉnh đóng góp trên 926 triệu đồng; cấp huyện, thành phố, thị xã hơn 1.255 triệu đồng; Hội CTĐ các đơn vị trực thuộc trên 42 triệu đồng và Hội CTĐ các xã, phường, thị trấn huy động trên 1.037 triệu đồng.

Các đơn vị tham gia đóng góp tại Lễ phát động xây dựng Quỹ nhân đạo năm 2014.
Các đơn vị tham gia đóng góp tại lễ phát động xây dựng Quỹ nhân đạo năm 2014.

Những đơn vị, địa phương vận động đóng góp Quỹ nhân đạo hiệu quả như: Hội CTĐ các huyện Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới, Bố Trạch; Văn phòng Tỉnh ủy; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Bình; Công ty TNHH MTV Việt Trung; Công ty TNHH MTV LCN Long Đại; Công ty xuất ngập khẩu Quảng Bình; Công ty xăng dầu Quảng Bình; Trường Đại học Quảng Bình; Trường Trung cấp Kỹ thuật CNN Quảng Bình…

T.Long