.

Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Minh Hóa năm 2016

Thứ Hai, 01/02/2016, 17:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 18-1-2016 của UBND huyện Minh Hoá về việc xét tuyển viên chức viên chức sự nghiệp giáo dục làm việc tại các trường MN, TH, TH&THCS, THCS huyện Minh Hóa năm 2016. UBND huyện Minh Hoá thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục làm việc tại các trường MN, TH, TH&THCS, THCS huyện Minh Hóa năm 2016 như sau:

1. Số lượng xét tuyển: 95 chỉ tiêu.
2. Đối tượng, điều kiện tiêu chuẩn cụ thể: Xem thông báo niêm yết tại phòng Nội vụ huyện Minh Hoá.
3. Nội dung xét tuyển:
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp.
- Sát hạch đánh giá năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Thời gian bán hồ sơ xét tuyển:
Kể từ ngày 1-2-2016  đến hết ngày 4-3-2016  (trong giờ hành chính).
Lệ phí bán hồ sơ: 120.000đ/bộ.
5. Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 2-2-2016 đến hết ngày 7-3-2016 (trong giờ hành chính).
- Lệ phí xét tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư 163/2010/TT-BNV ngày 20-10-2010 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.
Mức thu: 200.000đ/thí sinh.
6. Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Minh Hoá, tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình.
                                                                                                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                    (Đã ký)
                                                                                                                                              Đinh Hữu Niên