.

Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thứ Sáu, 25/12/2015, 15:02 [GMT+7]
- Địa chỉ: tiểu khu 5, thị Trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: 052 3.509266
- Tên chủ đầu tư: Ban quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa
- Tên dự án: Mua trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường.
- Tên gói thầu: Mua trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh môi trường.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 20-12-2015 đến ngày 29-12-2015 (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ phát hành HSYC: Ban quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa, tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 17 giờ 00 ngày 29-12-2015, tại Ban quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa, tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
- Hồ sơ đề xuất được mở công khai lúc 08 giờ 00 phút ngày 30-12-2015.
                                                                 
                                                                                                                                                 TRƯỞNG BAN
                                                                                                    
                                            Đinh Thanh Lam