.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Chủ Nhật, 27/09/2015, 10:38 [GMT+7]
Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa
- Địa chỉ: tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
- Điện thoại: 052 3.509266
- Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa
- Tên dự án: Sửa chữa 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.
- Tên gói thầu: Sửa chữa 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.  
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).
- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào ngày 28 tháng  9  năm  2015 đến ngày 05 tháng  10 năm  2015 (trong giờ hành chính).
- Địa chỉ phát hành HSYC: Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa, tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 17 giờ 00 ngày 05 tháng 10 năm 2015, tại Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa, tiểu khu 5, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
- Hồ sơ đề xuất được mở công khai lúc 08 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2015.
                                                                 
                                                                                                                                                               TRƯỞNG BAN
                                                                                                                                                           ĐINH THANH LAM