.

Thông báo dự kiến về việc ngừng cung cấp điện

Thứ Hai, 11/01/2016, 07:38 [GMT+7]
(QBĐT) - Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch từ ngày 14/01/2016 đến ngày 20/01/2016 bao gồm các khu vực sau:
 
1. Thành phố Đồng Hới:
Thôn Đồng Dương xã Bảo Ninh từ 06h45 đến 10h15 ngày 14/01.
Thôn Sa Động xã Bảo Ninh; các tổ dân phố 11, 12, 13, 14, 15 phường Bắc Lý từ 06h45 đến 11h45 ngày 14/01.
Thôn Trung Bính xã Bảo Ninh từ 07h45 đến 09h45 ngày 14/01.
Các tổ dân phố 1, 3, 4, 5, 6, 7 phường Đồng Phú từ 13h15 đến 17h15 ngày 14/01.
Các thôn 3, 4, 11, 13, 15, 16 xã Lộc Ninh từ 06h45 đến 11h45 ngày 15/01.
Các thôn 1, 2, 3, 4 xã Nghĩa Ninh từ 06h45 đến 11h45 ngày 16/01.
Các tổ dân phố 4, 5, 6, 7, 8, 10 phường Đồng Sơn từ 13h15 đến 17h15 ngày 16/01.
Các nhà máy Gốm sứ, Cao Lanh, Gỗ Phú Tiến, Gạch Tuynel Chánh Hòa từ 06h30 đến 17h30 ngày 17/01.
Tổ dân phố 2 phường Bắc Lý; tổ dân phố 3, 6 phường Nam Lý từ 06h45 đến 11h45 ngày 18/01.
Tổ dân phố 1, 2 phường Bắc Lý; tổ dân phố 3, 6 phường Nam Lý từ 13h15 đến 17h15 ngày 18/01.
Các tổ dân phố 4, 5, 13, 15 phường Nam Lý; tổ dân phố 12 phường Bắc Nghĩa từ 13h45 đến 15h15 ngày 18/01.
Các tổ dân phố 6, 7 phường Đồng Mỹ từ 06h45 đến 09h15 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 3, 4, 5 phường Đồng Mỹ từ 07h45 đến 10h15 ngày 19/01.
Tổ dân phố Phú Thượng phường Phú Hải từ 06h45 đến 11h45 trong các ngày 19, 20/01.
Các tổ dân phố 3, 10 phường Bắc Lý; tổ dân phố 4, 9, 10, 14 phường Nam Lý từ 13h15 đến 17h15 ngày 19/01.
Các tổ dân phố 2, 4, 5 phường Bắc Lý từ 13h45 đến 15h15 ngày 19/01.
Tổ dân phố 1 phường Nam Lý; tổ dân phố Diêm Hạ, Diêm Nam, Diêm Trung, Diêm Thượng phường Đức Ninh Đông từ 13h15 đến 17h15 ngày 19/01.
 
2. Huyện Lệ Thủy:
Các HTX Quyết Thành, Phú Thiết xã Hưng Thủy; các xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Sen Thủy từ 06h30 đến 18h00 ngày 16/01.
 
3. Huyện Tuyên Hóa:
Các xã Mai Hóa (trừ thôn Cổ Cảng), Châu Hóa, Tiến Hóa, Cao Quảng từ 11h00 đến 13h00 ngày 14/01.
Công ty Điện lực Quảng Bình kính thông báo đến toàn thể quý khách hàng biết để chủ động trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, nếu có gì vướng mắc, xin vui lòng theo dõi thêm trên Báo Quảng Bình số ra ngày thứ sáu (đăng lại thứ hai tuần tới) hàng tuần; Website: www.quangbinh.gov.vn, www.qbpc.vn hoặc gọi số điện thoại 19001909, 1080 để biết thêm chi tiết.
                                                                                                                                        CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH