.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thông báo mời thầu

Thứ Năm, 25/06/2015, 16:08 [GMT+7]
- Tên bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.
- Tên gói thầu: Sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng. 
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.
- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ 14 giờ 00’ ngày 26-6-2015 đến trước 9 giờ 00’ ngày 29-6-2015 (trong giờ hành chính).
 - Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 9 giờ ngày 29-6-2015.
- Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình; đường Thống Nhất, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Điện thoại 052.3820671; Fax 0523.822711.