.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 16/06/2016, 22:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng sự có mặt của 57 điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến được biểu dương khen thưởng qua 5 năm thực hiện Chỉ thị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các cấp ủy, tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân.

Là một trong những động lực và là giải pháp cơ bản để xây dựng nền tảng đạo đức trong Đảng và trong toàn xã hội, vừa là yêu cầu mang tính lâu dài, vừa là đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp đổi mới hiện nay, là yếu tố cơ bản để hình thành đạo đức cách mạng của người Việt Nam trong thời đại mới.

Tổng kết 5 năm thực hiện Chi thị số 03 là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nghiêm túc nhìn nhận đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế, thiếu sót qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm đối với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 trên địa bàn tỉnh, đã có 4.316 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương cấp cơ sở; 934 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp huyện; 66 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh và 15 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Trung ương. Các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai việc thực hiện Chỉ thị 03 nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh.

Qua đó, vấn đề đạo đức và rèn luyện đạo đức được đặt ra một cách nghiêm túc, toàn diện, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị, đã có 7 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 23 tập thể, 26 cá nhân cá nhân được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03.

Ngọc Mai