.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh: Tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ Ba, 07/06/2016, 22:57 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 6 và 7-6, Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây là đơn vị cấp trên cơ sở đầu tiên trong lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức đại hội phụ nữ. 5 năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống, nét đẹp tinh tế của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, các hội viên phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã nêu cao tinh thần cần cù, sáng tạo, nỗ lực trong học tập, công tác, góp phần cùng các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, tuy cơ cấu tổ chức của phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có sự thay đổi nhưng công tác phụ nữ và phong trào thi đua của phụ nữ tiếp tục có bước phát triển mới. Các hội phụ nữ cơ sở, tổ phụ nữ đã phát huy tốt vai trò quản lý, giáo dục hội viên, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động chị em thi đua lao động, học tập, công tác; duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ Quân đội phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, nhân ái, chia sẻ, giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc”...

Đại hội đã thống nhất phương hướng, mục tiêu và 6 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ mới, trong đó trọng tâm là tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ của LLVT; hỗ trợ, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho phụ nữ, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của tổ chức hội...

Trên tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu đại diện cho Hội viên phụ nữ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự Đại hội phụ nữ tỉnh Quảng Bình.

Lan Anh