.

Phát triển sản xuất là phương hướng, mục tiêu chính của chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 02/06/2016, 13:57 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 2-6, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM) đã tổ chức hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong thời gian vừa qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CTMTQGXDNTM tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo CTMTQGXDNTM chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CTMTQGXDNTM tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối CTMTQGXDNTM, đến ngày 31-5, toàn tỉnh có 1.737 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 72 tiêu chí; bình quân 12,8 tiêu chí/xã, tăng 0,6 tiêu chí so với cuối năm 2015. Trong đó: huyện Quảng Ninh đạt cao nhất (13,8 tiêu chí/xã); thị xã Ba Đồn 13,5 tiêu chí/xã; huyện Quảng Trạch và huyện Lệ Thủy 13,4 tiêu chí/xã; huyện Bố Trạch 13,2 tiêu chí/xã; huyện Minh Hóa 10,1 tiêu chí/xã; xếp cuối cùng là huyện Tuyên Hóa với 9,7 tiêu chí/xã.

Trong 5 tháng đầu năm nhóm các tiêu chí văn hóa-xã hội-môi trường và nhóm kinh tế, tổ chức sản xuất tăng mạnh hơn nhóm hạ tầng kinh tế-xã hội. Năm 2016, ngoài 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, có thêm 2 xã (Quảng Hải và Quảng Phương) phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Về tồn tại hạn chế, nổi lên là số tiêu chí bình quân của tỉnh thấp hơn bình quân chung cả nước (thấp hơn 0,1 tiêu chí/xã), trong đó các tiêu chí liên quan đến đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng đạt thấp. Tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong XDNTM ở các địa phương cao và chưa có giải pháp xử lý. Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội và môi trường khu vực nông thôn chưa có sự chuyển biến.
 
Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung trong chỉ đạo thực hiện chương trình và góp ý đề xuất giải pháp để đẩy mạnh thực hiện CTMTQGXDNTM đối với các xã phấn đấu hoàn thành NTM trong năm 2016...
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả CTMTQGXDNTM. Nổi bật là công tác tuyên truyền có sự đổi mới, tạo không khí thi đua thực hiện chương trình trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ tập trung chỉ đạo đồng bộ, nên đến nay trong tỉnh không còn xã nào còn dưới 5 tiêu chí.
 
Về kế hoạch thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa của phong trào XDNTM, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại nguồn vốn Nhà nước; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, lấy đó làm phương hướng, mục tiêu của XDNTM, tích cực chỉ đạo người dân tự vươn lên thoát nghèo; tiếp tục huy động nguồn lực cho đầu tư xây dựng hạ tầng, trong đó chú trọng nguồn lực từ quỹ đất, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường chỉ đạo 12 xã đã đăng ký và 2 xã phấn đấu thêm đạt chuẩn NTM năm 2016...
 
P.V