.

Công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình

Thứ Sáu, 03/06/2016, 15:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 3-6, tại TP. Đồng Hới, UBND tỉnh phối hợp với Dự án hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016-2020 (PRAP Quảng Bình).

Tham dự có đại diện lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý (BQL) dự án lâm nghiệp, BQL dự án Trung ương (FCPF), các thành viên Ban Chỉ đạo REDD+ tỉnh Quảng Bình; đại diện 6 huyện tham gia REDD+ tại Quảng Bình và 5 tỉnh tham gia chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ.

Toàn cảnh buổi lễ Công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh buổi lễ công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình.

Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 25-4-2016. PRAP Quảng Bình được xây dựng nhằm mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng, suy thoái rừng, tăng cường trữ lượng các-bon rừng, bảo tồn trữ lượng các-bon rừng và quản lý rừng bền vững phù hợp với mục tiêu của Chương trình hành động REDD+ Quốc gia, bảo đảm phát triển kinh tế, an sinh xã hội gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững của tỉnh với nguồn vốn 450 tỷ đồng, từ các tổ chức phi Chính phủ và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

PRAP Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 sẽ được tập trung thực hiện tại 19 xã ưu tiên thuộc 6 huyện (Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch và Tuyên Hóa), bao gồm 3 hợp phần chính: quản lý, phát triển rừng; xã hội và môi trường; các vấn đề liên quan đến quản lý.

Theo đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo REDD+ tỉnh Quảng Bình, kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Bình được phê duyệt và triển khai với kỳ vọng đem đến những kết quả thiết thực nhất, tiến tới chi trả thí điểm REDD+, phát triển rừng bền vững, đóng góp hiệu quả vào nỗ lực giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Lê Mai