.

Huyện ủy Tuyên Hóa tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 03/06/2016, 16:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 3-6, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các tập thể được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng tại hội nghị.
Các tập thể được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị mà trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, hiệu quả trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, đảng viên đã có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển đi lên của huyện.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm có hiệu quả, các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế của anh Đinh Trọng Lưỡng ở xã Sơn Hóa; anh Đặng Thanh Long, xã Châu Hóa; các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Tuyên Hóa”... Đặc biệt là phong trào “Tiết kiệm làm theo lời Bác” với sự tham gia của 48/48 tổ chức cơ sở đảng, mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tổng số tiền tiết kiệm trong 5 năm trên 10 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ những trường hợp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, huyện Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, chú trọng việc làm theo bằng những công việc cụ thể, thiết thực; kết hợp việc thực hiện Chỉ thị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện khen thưởng.

Văn Tư