.

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Tư, 22/06/2016, 18:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-6, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.  

Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận, đoàn thể đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện QCDC ở cơ sở theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân cũng như những kiến nghị, vướng mắc và các vấn đề nổi lên ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tính đến giữa tháng 5-2016, các cơ quan hành chính của tỉnh đã nhận được 101 đơn thư khiếu nại tố cáo, đã giải quyết 71 đơn, đạt 70,3%.

Việc thực hiện QCDC ở các loại hình, lĩnh vực tiếp tục được triển khai một cách có nề nếp. Cấp ủy đảng, chính quyền xã, phường, thị trấn đã thực hiện khá tốt việc công khai các nội dung cho dân biết, dân bàn và quyết định trực tiếp các vấn đề liên quan đến quyền lợi thiết thực của người dân; các xã vùng biển đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự, thực hiện các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của Chính phủ, nhờ vậy đã giảm đơn thư khiếu nại, bức xúc của nhân dân, từng bước ổn định sản xuất và đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13-5-2016 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện Công văn số 87-CV/TU ngày 26-4-2016 về triển khai Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Thuật đã đề nghị Ban Chỉ đạo cần tiếp tục tuyên truyền về triển khai Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; bám sát địa bàn để thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở; tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác dân vận chính quyền; trong báo cáo cần nêu cụ thể đơn vị nào thực hiện tốt, địa phương nào thực hiện chưa tốt về QCDC ở cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, QCDC ở cơ sở là một vấn đề rất lớn, nếu công tác dân vận hiệu quả thì mọi việc đều thuận lợi còn dân thắc mắc, dân phản ứng thì mọi việc đều rất khó khăn nên thông qua QCDC ở cơ sở để vận động, thuyết phục người dân hiểu đúng, hiểu được và đồng tình ủng hộ các chủ trương, chính sách nhằm góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Lan Chi