.

Hội thảo "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình"

Thứ Sáu, 17/06/2016, 06:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-6, Sở Tư pháp đã tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở từ thực tiễn thi hành ở Quảng Bình”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức và đoàn thể liên quan.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: vai trò, trách nhiệm của MTTQVN và các tổ chức thành viên các cấp trong việc tham gia quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở; vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thôn, xã; thực trạng về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả hoạt động trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn trong thời gian tới...

Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở tại tỉnh ta. Từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc xây dựng và thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác quản lý nhà nước; các chế độ, chính sách về xây dựng, thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở...

Ngọc Hải