.

Thường trực HĐND tỉnh: Họp báo tuyên truyền về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ Hai, 20/06/2016, 13:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền về nội dung, chương trình kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi họp báo
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi họp báo.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất diễn ra trong 1 ngày (24-6). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ nghe và xem xét Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh. HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành bầu các chức danh của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; quyết định số lượng các Ban, số lượng thành viên và cơ cấu các Ban của HĐND tỉnh, bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh bầu các chức danh của UBND tỉnh gồm: Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân. Cũng tại kỳ họp, HĐND thảo luận, xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016; Nghị quyết kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự buổi họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã phát biểu nhiều ý kiến tập trung vào định hướng nội dung, thời lượng, thời gian tuyên truyền cả trước, trong và sau kỳ họp.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa quan trọng, bầu ra các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương nhằm lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2021 của HĐND tỉnh khóa XVI. Với những ý nghĩa quan trọng đó, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, bảo đảm để thông tin của kỳ họp đến với cử tri trong toàn tỉnh được đầy đủ, kịp thời và chính xác, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Ngọc Mai